Регистрирайте Вашия домейн .EU

Домейнът .EU

Домейнът .eu е вторият по популярност суфикс в нашата страна. Подобно на държавните и териториалните домейни, така нареченият ccTLD(домейн от първо ниво с код на държавата) се определя от стандарта ISO 3166-1 alpha-2. По-конкретно кодът на ЕС се присвоява на територията на държавите, които съставляват Европейския съюз.

Домейнът .eu има и свои IDN варианти, а именно .ею (кирилица) и .ευ (гръцки), които са предназначени за местния пазар. Условието за .ею и .ευ е да се използват само знаци от кирилицата или гръцкия език. WEDOS все още не предлага регистрация и управление на домейни .ею и .ευ.

Домейнът .eu обаче поддържа IDN (само знаци от езика на ЕС), така че можете да имате свой собствен czechdomain.eu. Ние, разбира се, разбираме от IDN домейни 🙂

Към март 2021 г. в света са регистрирани над 3,6 милиона домейна .eu, .ею и .ευ.

В същото време интересът към домейна .eu в нашата страна постепенно нараства. От 2010 г., когато станахме акредитиран регистратор на домейни .eu, броят на домейните, за които се грижим, нарасна до над 50 000 домейна .eu (към края на март 2021 г.).

Брой домейни .eu, управлявани от WEDOS Internet, a.s., от 2010 до 2020 г.

Кой стои зад домейна .EU

Домейнът .eu се управлява от EURid, който е пряко подчинен на Европейската комисия, която контролира дейността му. Седалището на EURid е в Диегем, Белгия, но EURid има и регионални офиси в Пиза, Стокхолм и дори Прага.

Може би ще ви е интересно да научите, че арбитражният съд за домейна .eu е поверен на Арбитражния съд към Чешката търговска камара и Чешката аграрна камара. Това е безспорно предимство пред други домейни, при които би трябвало да решавате всякакви проблеми в чужбина.

В качеството си на подчинена на ЕС организация EURid трябва също така да предоставя подкрепа и комуникация на езиците на всички държави-членки, включително на чешки. Ние също така осигуряваме пълна поддръжка на клиенти за домейни .eu на чешки и английски език🙂

Уеб награди

От 2014 г. насам EURid организира конкурса Web Awards, който отличава уебсайтове в домейните .eu, .ею или .ευ в пет категории („Лидери“, „Изгряващи звезди“, „Лауреати“, „Дом на .eu“ и „По-добър свят“).

Всеки, който има собствен уебсайт в домейна .eu, може да участва в конкурса. Наградата е главно видимостта на уебсайта, а ако имате късмет, можете дори да спечелите билборд с вашата реклама на летището в Брюксел за 2 месеца.

Повече информация можете да намерите на адрес: https://webawards.eurid.eu/

Борбата на EURid за висококачествени домейни .EU

Едно от големите предимства на домейна .eu е, че EURid се бори за своята репутация на няколко нива. Като регистър той е сертифициран по стандарта ISO 27001 (информационна сигурност), който притежаваме и ние. Всички лични данни се обработват в съответствие с Общ регламент за защита на данните (GDPR), който влезе в сила на 25 май 2018 г. Така например, ако регистрирате домейни за своите клиенти, знаете, че техните данни в EURid са не само в безопасност, но и в съответствие с GDRP. Освен това личните данни могат да бъдат скрити от подробностите за домейна .eu.

EURid подкрепя и популяризира технологии за сигурност, като например DNSSEC(Настройка на DNSSEC в .eu на WEDOS). Той използва собствено решение за оценка на качеството на DNS за контрол на качеството и сигурността на DNS. Той също така позволява домейнът да бъде заключен в регистъра, така че никой да не може да го манипулира.

EURid се бори и срещу злоупотреба с търговски марки и „лоши регистрации“, при които домейнът може да бъде използван за злонамерена дейност. Те активно наблюдават регистрираните домейни и си сътрудничат с организации и институции, които имат за цел да защитават интернет от киберпрестъпления (EUIPO, CAC, WIPO Center).

Ето защо EURid работи отдавна и систематично за поддържане на репутацията на домейните .eu, което е значително предимство пред много конкурентни домейни. Умишлено се опитайте да погледнете във вашия СПАМ, за да видите от кои домейни най-често идва спам. Въпреки че .eu е един от най-евтините домейни за регистрация, ще откриете много малко, ако изобщо има такъв.

Защо предлагаме домейна .EU

Домейнът .eu отдавна е на второ място по популярност сред нашите клиенти. Някои клиенти го предпочитат заради по-добрата цена в сравнение с други домейни (за разширението той е един от най-евтините в нашата оферта), други искат да покажат, че техните продукти и услуги не са предназначени само за чешкия пазар.

Срещаме и тенденцията за създаване на лични презентации и блогове в домейна .eu, особено от млади хора, с цел бъдещо личностно развитие. Те искат да се свържат с бъдещите си работодатели от други държави.

В по-ранни години домейнът .eu понякога се използваше като алтернатива на домейна .com. Днес случаят определено не е такъв. Наблюдаваме много по-малък интерес към домейна .com, отколкото към домейна .eu. Новите поколения интернет потребители вече не възприемат домейна .com като универсален многонационален домейн. Напротив, те възприемат домейна .eu като европейски домейн.

Освен това отделяме много място на домейна .eu в маркетинговите си дейности благодарение на чудесното сътрудничество с EURid. Заедно подготвяме изгодни оферти за нашите клиенти, а те ни допринасят, например за общи рекламни материали и награди в конкурси за нови и съществуващи клиенти.

Подходящ ли е .EU за вас?

Не са много домейните, които оказват толкова голямо влияние, колкото .eu. Не става въпрос само за насочване към даден регион, за демонстриране на принадлежността ви към него, но и за това какво представлява домейнът .eu.

Най-екологичната област в Европа

Ако искате да се представите като компания, която щади околната среда, това трябва да се случи и на вашия уебсайт. Вече разполагате с екологични хостинг услуги. WEDOS притежава сертификат ISO 14001 (система за управление на околната среда), използваме енергоспестяващи технологии (охлаждане, сървъри, процесори…), а нашият център за данни DC WEDOS 2 охлажда сървърите в маслена баня и изпраща излишната топлина в градския басейн. Няма да намерите нищо по-зелено надалеч и надалеч 🙂

Но какво да кажем за домейна?

EURid отдавна се стреми да сведе до минимум въздействието на своите дейности върху околната среда. Подобно на нас, тя притежава сертификат ISO 14001. Това е първият европейски регистър, който се регистрира в Схемата на ЕС за управление по околна среда и одит (EMAS). Тази програма помага на компаниите да оптимизират производствените процеси, да намалят въздействието върху околната среда и да използват ресурсите по-ефективно.

Освен това техните дейности подпомагат много интересни проекти извън ЕС:

 • 2014 г. – Изграждане на вятърни турбини и производство на биодизел от семената на растението ятрофа в Гуджарат, Индия.
 • 2015 г. – Засаждане на плодни дръвчета в Астурия, Испания, в район, обитаван от застрашената европейска кафява мечка, в сътрудничество с испанската организация FAPAS по програмата „+ BEARS-CO2“.
 • 2015 г. – Подкрепа за проекта Ecomapuà, който има за цел, наред с другото, да защити богатото биоразнообразие на Амазония.
 • 2016 г. – Подкрепа за проекта за водноелектрическа централа Dak Rung във Виетнам. Този проект за възобновяема енергия се основава на изграждането на водноелектрическа централа с мощност 8 MW на река Дак Рунг, която доставя електроенергия от възобновяеми източници както на местното население, така и на виетнамската енергийна система.
 • 2017-2018 г. – подкрепа за проект за възстановяване на сондажни кладенци в Уганда. Целта на проекта е да се подобри ситуацията, като се работи с общността в Уганда за ремонт на счупени кладенци и възстановяване на достъпа до чиста и безопасна питейна вода. През 2018 г. подкрепихме този проект за втора поредна година, като този път се съсредоточихме върху угандийските райони Доколо, Отуке и Алебтонг.
 • 2019 г. – подкрепа за проект за възстановяване на сондажни кладенци в Уганда, както и подкрепа за проект за възстановяване на гора в Мончике, Португалия, в район, засегнат от опустошителни пожари през лятото на 2018 г.
 • 2020 – Подкрепа за проекта „Водата е живот“ в Мадагаскар.

Ако изберете домейн .eu за своя уебсайт, можете не само да сте сигурни, че намалявате до минимум въздействието върху околната среда, но и да подкрепите интересни проекти, които помагат.

Кой най-често използва домейна .EU

Според проучване, проведено от EURid през ноември 2020 г. върху 150 000 избрани домейна, в тях най-често се среща следното съдържание.

Търговия 17,62%
Производство 11,91%
Общностни групи 8,72%
IT 6,95%
Забавления 6,86%
Управление на проекти, маркетинг и администрация 5,05%
Туризъм и настаняване 4,47%
Строителство 3,55%
Здравеопазване 3,29%
Образование 3,03%

Според нашия опит домейните .eu се използват най-често от:

Електронни магазини

Няма значение дали електронният магазин е насочен към чешкия пазар, или предлага дистрибуция на стоки в други държави от ЕС. Клиентите избират домейна .eu за своя електронен магазин, защото:

 • Подходящият домейн .cz вече не е наличен, а домейнът .eu все още предлага редица хубави възможности за безплатни домейни.
 • Те искат да покажат, че продават европейски стоки.
 • Те планират да разширят дейността си на чужди пазари и други езикови версии на сайта ще бъдат адресирани на същия домейн.
 • Те искат да се насочат към близки в езиково отношение пазари (Словакия, Полша), но искат да избегнат местния домейн.

Компании с транснационално припокриване

Това, че сте компания в Европа, не е пречка, а точно обратното. Домейнът .eu спомага за това, тъй като условието за регистрацията му е да е базиран в ЕС. С него клиентите от цял свят ще ви разберат от пръв поглед.

Освен това ще избегнете предразсъдъците относно това дали доставяте само на местно ниво, които биха възникнали при национален домейн. Избягвате да бъдете оценявани от клиентите веднага и те може би да преценят погрешно от коя част на планетата сте.

Лични презентации за тези, които не искат да се ограничават само до Чешката република

Живеем във време, в което хората изграждат лична марка в интернет. Успешните кандидати имат собствени уебсайтове, на които публикуват например автобиографията си, а понякога и демонстрация на работата си. Не само специалистите по подбор на персонал, които търсят талантливи и умели хора за своите клиенти, могат лесно да ги намерят. Работи добре, намерихме няколко колеги за нас в WEDOS 🙂

Ако искате да покажете, че не се страхувате да работите в чужбина, изберете домейна .eu.

Туризъм и настаняване

Ако се насочвате към чуждестранни клиенти, на които искате да предложите преживяване или настаняване, тогава домейнът .eu със сигурност е интересен избор, особено в комбинация с името на града или населеното място. Много официални уебсайтове на градове, държавни организации и органи използват домейна .eu не само за комуникация с чуждестранни туристи.

С домейна .eu клиентите ви ще предположат, че презентацията ви ще бъде поне на английски език и че персоналът ви ще говори английски. Освен това EURid инвестира много средства в популяризирането на домейна .eu като висококачествен и сигурен.

Свойства на домейна .EU

1 - 10 години
ДА
регистрация - първа година
2,38 €/година
2,88 €/година с ДДС
подновяване / прехвърляне
4,75 €/година
5,75 €/година с ДДС

Potřebujete webhosting?

Kupte si nejprodávanější hosting v ČR. Webhosting NoLimit nyní jen 68,80 Kč měsíčně bez DPH.

Zkušební doba 7 dní s garancí vrácení peněz až 180 dní.

K novému webhostingu NoLimit doména (.ONLINE, .STORE, .ART, .FUN, .XYZ, .SITE, .TECH, .SPACE, ...) na 1. rok ZDARMA.