Акционери

Корпорацията WEDOS е създадена през 2010 г. и за 31 месеца се превръща в най-големия доставчик на уеб хостинг услуги в Чешката република.

Към момента WEDOS Internet, a.s. има регистриран капитал (вписан в Търговския регистър) в размер на 23 милиона чешки крони. Акционерният капитал е разделен на 230 000 акции, всяка с номинална стойност 100 CZK.

Структура на акционерите

Понастоящем структурата на акционерите е следната:

  • 47,826% от акциите са собственост на WEDOS Property, s.r.o., която е 100% собственост на Josef Grill
  • 39,1304% от акциите са собственост на Йозеф Грил, основател на компанията
  • 8,75% от акциите са собственост на Zdeňka Grill, основател на компанията
  • 4,29347% от акциите са разпределени между други 121 различни акционери

През годините различни чуждестранни лица многократно са проявявали интерес към закупуването на цялата компания, но тя не се продава. Все още сме в началото.

Интересни факти - на чешки език