Изберете ПОДАРЪК

Закупете нова услуга за уеб хостинг, VPS, нает сървър или WEDOS Disk и изберете подарък. 1 ПОРЪЧКА = 1 ПОДАРЪК. Това не е конкурс или жребий – всеки получава подарък.

Зимна шапка WEDOS

Купете услуга за уеб хостинг, уебсайт, VPS, нает сървър, WMS, WEDOS Cloud, WEDOS CD или WEDOS Disk и можете да изберете подарък – зимна шапка WEDOS. Изпращаме само до Чешката република, в рамките на 30 дни.

Условия за подарък - Зимна шапка WEDOS

Тениска WEDOS

Купете услуга за уеб хостинг, уебсайт, VPS, нает сървър, WMS, WEDOS Cloud, WEDOS CD или WEDOS Disk и можете да изберете подарък – мъжка поло тениска WEDOS или дамска PUNK тениска WEDOS. Изпращаме само до Чешката република, в рамките на 30 дни.

Условия за подарък - Тениска WEDOS

Правила и условия

 1. Въвеждащи разпоредби Тези правила променят условията и начина на изпълнение на офертата, която е предназначена за клиентите на Оператора.
 2. Операторът на офертата
  Събитието се управлява от WEDOS Internet, a.s. със седалище на адрес Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Чешка република IČ: 28115708.
 3. Участниците
  Всяко физическо или юридическо лице с постоянно местожителство на територията на Чешката република и Словашката република, което е клиент на Оператора, автоматично става участник, ако поръча услуга, за която се отнася тази оферта (NoLimit уеб хостинг, NoLimit Extra уеб хостинг, VPS ON, VPS SSD, специализирани сървъри , WEDOS Disk). От събитието са изключени лица, които са свързани с Оператора по служебно или друго подобно правоотношение, както и роднини на тези лица.
 4. Дата и място на предлагане
  Офертата е валидна от 19 декември 2018 г. до второ нареждане.
 5. Подарък Всеки клиент избира наградата си при поръчката от следните опции:

  безплатен домейн с NoLimit уеб хостинг
  , т.е. Клиентът избира нов домейн от списъка (SK, EU, PL) и ние го регистрираме безплатно за период от 1 година. – мъжка тениска (поло) WEDOS – дамска тениска (поло) WEDOS
 6. Оферта и доставка
  Всеки участник, който отговаря на посочените условия, участва в събитието. Всички участници, които надлежно са платили за услугите или продуктите, поръчани от оператора, включен в събитието (вж. точка 3), ще получат подаръка. В поръчката участникът попълва адреса за доставка (или адреса на електронна поща), на който трябва да бъде изпратен подаръкът.
 7. Операторът не носи отговорност за верността на данните в регистрацията на участника. Ако информацията, предоставена на Оператора по време на регистрацията, не е вярна, точна или актуална и/или доставката не е възможна по причини, които не са причинени от страна на Оператора (напр. нефункционираща или пълна електронна пощенска кутия, неполучаване на пратката), участникът няма да получи подаръка. Операторът не носи отговорност за това. В този случай подаръкът остава собственост на оператора и не се предава на участника. Операторът си запазва правото едностранно да промени или модифицира правилата на офертата, да съкрати или удължи срока на офертата или да отмени офертата по всяко време, без да посочва причина и без компенсация. Такива промени не засягат вече поръчаните услуги и по този начин избраните награди ще бъдат предадени на участниците съгласно правилата, валидни към момента на поръчката им. Промените в офертата влизат в сила от датата на публикуването им на уебсайта на оператора. Операторът има право да проверява спазването на условията на офертата от страна на участниците. Всички въпроси, жалби и потенциални спорове, свързани с офертата, се оценяват и решават окончателно от Оператора. Операторът има право да отстрани участник, който е нарушил неговите правила или не е изпълнил условията на офертата. В такъв случай участникът няма да получи наградата. Операторът не носи отговорност за работата на трети страни, които доставят подаръци на участниците. Гаранционните и други условия, свързани с подаръка, се уреждат от условията на техните доставчици и общозадължителните правни разпоредби на Чешката република. Участникът трябва да се обърне към доставчика за оплаквания. Освен това операторът не носи отговорност за евентуални недостатъци или закъснения при транспортирането на подаръка до участника, което се извършва от Чешките пощи или друг куриер.
 8. Лична информация Чрез тези правила операторът информира участниците, че личните данни, като име, фамилия и данни за контакт (напр. адрес, телефонен номер, електронна поща), ще бъдат управлявани и обработвани от оператора в електронна форма за целите на тази оферта в съответствие със Закон № 101 / за защита на личните данни. С участието си в събитието участникът дава съгласието си за обработката на тези лични данни, като предоставя тази информация на Оператора доброволно, безплатно и за неопределен период от време. Участникът има право на достъп и промяна на тези данни, както и други права, изброени в раздели 11, 12 и 21 от Закон № 121/2000 Сб., по-специално за блокиране, коригиране, допълване или ликвидиране на личните данни. Когато е уместно, операторът си запазва правото на удовлетворение, ако обработката на лични данни е в противоречие със защитата на личния живот или неприкосновеността на личния живот на участника . Участникът има също така право да оттегли съгласието си за обработване на данни в писмена форма на адреса на седалището на Оператора, като по този начин се изключи от по-нататъшно участие в събитието. Ако вече е избрал подарък, който все още не е получен или предаден, той губи правото си на този подарък, дори ако го е избрал преди да оттегли съгласието си.
Операторът - WEDOS Internet, a.s., си запазва правото да променя условията на офертата или да я прекратява по всяко време. Клиентите ще бъдат уведомявани за промените или прекратяването на дейността на тази страница, като съответната информация ще бъде подчертана.