Условия за ползване на хостинг и облачни услуги на WEDOS

Основни Ts&Cs

 1. Настоящите Общи условия за хостинг и облачни услуги на WEDOS (наричани по-долу „Общи условия за HCS“) са част от „Общите условия за предоставяне на услуги на WEDOS Internet, a.s.“ (наричани по-долу „ОУ“).
 2. Използването на настоящите Общи условия на HCS има предимство пред използването на ОУ.
 3. Хостинг услугите включват следните услуги: уеб хостинг (включва NoLimit, Miniweb или специализирани CMS хостинги), хостинг на поща, WEDOS WebSite, WMS услуга, WEDOS Anycast услуга, WEDOS Microservices услуга, хостинг на сървъри (виртуални и специализирани сървъри), WEDOS Disk услуги. Облачните услуги включват по-специално услугата WEDOS CD и услугата WEDOS Cloud. Границите между хостинг и облачни услуги могат да се пресичат. Всяка предлагана услуга се предоставя в степен, съответстваща на избрания вариант на услугата въз основа на текущата оферта на Доставчика.
  Подробностите, техническите спецификации и специфичните ограничения за отделните видове услуги винаги са посочени на уебсайта на доставчика.
 4. Уеб хостингът представлява предоставяне на пространство на уеб сървърите на Доставчика за работа с WWW страници на домейн от второ или трето ниво или с поддръжка на електронни пощенски кутии (т.нар. имейл хостинг) за съответния домейн и евентуално с поддръжка на бази данни. Това се отнася предимно за споделен уеб хостинг и споделяне на ресурси с няколко потребители едновременно. Тази услуга включва например различни версии на услугата NoLimit, услугата NoLImit Extra, както и Miniweb или различни специализирани CMS хостинг услуги).
 5. Хостингът на електронна поща представлява предоставяне на услуга за пощенска кутия за съответния домейн от второ или трето ниво. Имейл хостингът може да бъде поръчан напълно отделно или като част от някоя от изброените тук услуги.
 6. Услугата WEDOS WMS (Web hosting Managed Server) е специална форма на уеб хостинг, която не е споделен уеб хостинг, а уеб хостинг услуга със запазени параметри за всеки клиент. Услугата може да включва хостинг на електронна поща.
 7. Услугата WEDOS WebSite е услуга, която включва ограничена версия на уеб хостинг (с ограничени параметри) и наемане на онлайн редактор на уебсайтове, който се използва за лесно създаване, редактиране и управление на прости уеб страници. Редакторът на уебсайтове съдържа различни готови шаблони, блокове и компоненти, които клиентите могат да използват, за да създават свои собствени уебсайтове.
 8. Услугата WEDOS Anycast е набор от услуги, използващи т.нар. решения за anycast, при които отделните подуслуги се разпространяват многократно по целия свят в различен брой копия. Услугата е много динамична и географското разпределение на услугата може да варира значително и да се променя динамично във времето. Услугата включва отделни подуслуги, базирани на технологията anycast. Те включват DNS, филтриране на трафика, IDS/IPS защита, DDoS защита, прокси сървъри, CDN, VPN. Обхватът на тези услуги може да се променя динамично във времето в зависимост от текущата оферта на Доставчика. Клиентът може да избере само определени услуги, които го интересуват.
 9. Услугата WEDOS MicroServices е услуга под наем, която се основава на услугата kubernetes или подобна. Това е предимно лизинг на различни услуги в съответствие с текущата оферта на Доставчика. Обхватът на тези услуги може да се променя динамично във времето в зависимост от текущата оферта на Доставчика. Клиентът може да избере само определени услуги, които го интересуват.
 10. Услугата „Виртуални сървъри “ представлява наемане на виртуални сървъри. Виртуални сървъри означава работа на сървър в среда за виртуализация, при която част от сървъра на Доставчика е запазена за работа на виртуалния сървър на Клиента.
 11. Услугата „Специализирани сървъри“ представлява наемане на физически – специализиран сървър за конкретен клиент.
 12. Услугата WEDOS Cloud е облачна услуга, която включва наемането на набор от виртуални сървъри, които се управляват от Клиента и са запазени за изпълнение на услугите на Клиента. Клиентът има право да създава собствена виртуална среда, включително виртуални сървъри, виртуални мрежи, собствени виртуални центрове за данни и техните комбинации.
 13. Услугата WEDOS Disk представлява наемане на дисково пространство на сървърите на Доставчика с цел лично съхранение на файлове, особено на резервни копия.
 14. Услугата WEDOS CD представлява наемане на комплекс от услуги, базирани на технологията NextCloud и евентуално на други свързани или подобни технологии. Решението осигурява място за съхранение на лични файлове, включително цялостен офис пакет и офис решение, което може да се използва като пълна среда за архивиране.
 15. Договорните отношения продължават дори след като Клиентът премести своите приложения, уеб страници и други данни при друг доставчик и престане да използва услугите на Доставчика. В такъв случай клиентът трябва да прекрати услугата по подходящ начин, като попълни формуляра за предизвестие на уебсайта за администриране на клиенти или като попълни формуляра за контакт, който е длъжен да упълномощи по подходящ начин.
 16. Данните за достъп (имена и пароли за вход) се изпращат на имейл адреса на клиента, посочен за услугата в данните на клиента при конфигурирането на услугата. Ако паролата е забравена, не е възможно да бъде изпратена отново на Клиента, тъй като Доставчикът не я регистрира в своите бази данни от съображения за сигурност. В този случай Клиентът трябва да зададе нова парола на уебсайта за администриране на клиенти или като изпрати оторизирана заявка чрез формуляра за контакт.
 17. Доставчикът декларира, че спазва всички необходими законови разпоредби за функционирането на предлаганите услуги. Доставчикът декларира, че редовно се проверява от съответните държавни административни органи. Доставчикът декларира, че се извършват редовни одити в различни форми (напр. сигурност, ISO, финансови).

Уеб хостинг

 1. Уеб хостингът включва функционирането на WWW страници за домейн от второ или трето ниво на сървъра на Доставчика. Клиентът разполага със запазено пространство на WWW сървъра, на което може да постави своите WWW страници. Сървърът работи с операционна система Linux, като е възможно да се използват различни технологии – например PHP, в зависимост от избраната услуга, или негови варианти. Размерът на избраното пространство варира в зависимост от варианта, избран от Клиента.
 2. В зависимост от избрания вариант на услугата, уеб хостингът може да включва също така функционирането на услуги за електронна поща (имейл хостинг) за съответния домейн.
 3. Уеб хостингът, в зависимост от избрания вариант на услугата, може да включва и възможността за поръчка на една или повече бази данни. Броят и видът им не са ограничени, но общото заемано пространство е ограничено. Параметрите могат да се различават за различните варианти на услугата в съответствие с актуалната оферта за услуги, която е посочена на уебсайта на Доставчика.
 4. Уеб хостинг услугите се извършват на споделени сървъри, т.е. на такива, на които едновременно се намират услуги за няколко клиенти. Това може да влоши наличността и скоростта на услугата поради по-голямото използване на сървъра от други клиенти. Доставчикът не гарантира скоростта на уеб хостинг услугите. Ако клиентът има по-високи изисквания, се препоръчва да премине към друг вариант на хостинг услуги (WMS, WEDOS Cloud, микросървиси, виртуални или наети сървъри).
 5. В някои варианти пространството за WWW страници е неограничено. В такъв случай обаче тя може да се използва само за намиране на данни, които не нарушават раздела „Изключване“ на Общите условия. В случай че клиентът закупи вариант на хостинг услуга с неограничено пространство, в рамките на дадения уебсайт могат да се съхраняват само файловете, които са необходими за функционирането на уебсайта и представянето на данни (и към тях има връзка от уебсайта).
 6. Уеб хостинг услугата не служи за архивиране или място за съхранение, а само за работа с публични WWW презентации, като доставчикът предлага други услуги за архивиране (например WEDOS CD или WEDOS Disk). Целият уебсайт трябва да бъде разположен и управляван от сървърите на Доставчика; уеб хостингът не може да се използва например само за съхранение на файлове за изтегляне. Доставчикът има право да изтрива файлове, чието местоположение в пространството на уебсайта не е оправдано по мнение на Доставчика.
 7. В случай на превишаване на лимита на заетото пространство за бази данни, Доставчикът изисква от Клиента да коригира ситуацията. Клиентът е длъжен да намали размера на заеманата площ или да договори с Доставчика условията за увеличаване на тази площ. Ако Клиентът продължи да превишава разрешените лимити, Доставчикът има право да спре услугата.
 8. Доставчикът си запазва правото да използва само тези версии на технологиите (PHP, MySQL и др.), които счита за безопасни и които не засягат значително работата на услугите на други клиенти. В случай че дадена версия вече не може да бъде експлоатирана безопасно, Доставчикът си запазва правото да прекрати по-нататъшното ѝ предоставяне. Ако Доставчикът предлага по-стари версии на технологии, за които вече не се издават актуализации за сигурност и поддръжка, Клиентът е длъжен да модифицира своите скриптове, така че да не може да се злоупотребява с дупки в сигурността или да се ограничава трафикът на други клиенти.
 9. Доставчикът си запазва правото да ограничава определени функции на технологиите (PHP, MySQL и др.) по такъв начин, че да не се наруши сигурността или да не се засегне значително работата на услугите на други клиенти. Такива ограничения могат да бъдат наложени по тяхно усмотрение, когато е необходимо, но тогава Доставчикът трябва да се свърже с Клиента по имейл в рамките на 24 часа. Всички ограничения и текущото състояние на технологичната конфигурация могат да бъдат намерени от Клиента на уебсайта на Доставчика.
 10. Доставчикът си запазва правото да предлага нови версии на технологиите (PHP, MySQL и др.) само когато сметне това за подходящо от съображения за сигурност и експлоатация и новата версия премине през достатъчно тестове от страна на Доставчика.

Хостинг на имейли

 1. Горепосочените условия за уеб хостинг се прилагат и за услугата за хостинг на електронна поща. Имейл хостингът е услуга, която включва функционирането на пощенски сървър и пощенски кутии за избран от Клиента домейн. Клиентът разполага със запазено пространство на сървъра за електронна поща, на което може да създава индивидуални кутии за електронна поща и да има достъп до тях чрез уеб интерфейс или чрез протоколите POP и IMAP, както и да изпраща електронни съобщения чрез протокола SMTP.
 2. Броят на кутиите за електронна поща не е ограничен (за повечето варианти на услугата) (или е ограничен за избрани варианти), но общото пространство, заемано от електронни писма, е ограничено в съответствие с избрания вариант на услугата.
 3. Имейл хостингът може да се предлага и активира отделно, но също и като част от други хостинг или облачни услуги, или като допълнителна услуга към хостинг и облачни услуги.
 4. Доставчикът предупреждава, че получаването на имейли, предназначени за Клиента, или на имейли, изпратени от Клиента до трети лица, не е гарантирано по никакъв начин поради естеството на услугата. Доставката и скоростта на доставка не могат да бъдат гарантирани. Доставчикът ще направи всичко възможно, за да осигури безпроблемно доставяне или получаване на съобщенията по електронната поща на Клиента.
 5. В случай на превишаване на лимита на заетото пространство за услугите за електронна поща, на Клиента не се разрешава да получава по-нататъшни електронни съобщения (съобщенията се отхвърлят от сървъра за електронна поща).
 6. Доставчикът не носи отговорност за избраното име за част или за целия адрес на електронна поща, както по отношение на права на собственост, нарушения на закони, нарушения на добрите нрави, така и за намалена доставка на съобщения по електронна поща поради несъвместимост, грешки и филтри.

WMS (управляем сървър за уеб хостинг)

 • Услугата WEDOS WMS включва специална производителност (според избрания в поръчката вариант) за неограничен брой отделни уебсайтове и бази данни. Всичко това е под нашата администрация.
 • Услугата WMS е проектирана като интерфейс за управление на отделни услуги за уеб хостинг, за които клиентът разпределя хардуерни ресурси (производителност на сървъра), както смята за подходящо. Ако е необходимо, те могат също така да настроят индивидуално PHP (време за изпълнение на скрипта или брой процеси…) и уеб сървъра поотделно. SFTP също е на разположение за опростено администриране, а Доставчикът подготвя SSH подход в бъдеще.
 • Услугата е базирана на технологията Kubernetes и офертата може да варира в зависимост от предлаганите в момента варианти.

Уебсайт

 1. WEDOS WebSite е прост редактор Drag & Drop за създаване на прости уеб страници и редактирането им в бъдеще. Услугата включва наемане на редактор като услуга. Това не е продажба или отдаване под наем на софтуер и т.н.
 2. Услугата включва наемане на готови шаблони, блокове и компоненти.
 3. Доставчикът не носи отговорност за евентуални грешки в редактора. Функцията на редактора може да бъде временно изключена, като това не засяга функционалността на уебсайта на Клиента. Прекъсването на работата или повредата на редактора не се включва в гаранцията за наличност по това споразумение и не подлежи на компенсация.
 4. Услугата включва и уеб хостинг за дадения уебсайт, а при избрани варианти – и работа с електронни пощенски кутии със собствен домейн. Предлагането на варианти се регулира от актуалната ценова листа.
 5. Клиентът разбира, че всички данни могат да се разпространяват чрез т.нар.CDN и отделните компоненти на сайта (като изображения, css стилове) могат да се разпространяват в интернет от един централен URL адрес за всички сайтове, управлявани чрез услугата WebSite.
 6. Клиентът носи пълна отговорност за съдържанието на създадените от него уебсайтове, включително текстове, мултимедия и скриптове, особено по отношение на правата на трети страни. С публикуването на уебсайта и поставянето на файлове, текстове, скриптове на сървърите на Доставчика, те се задължават да получат съгласието на трети страни, доколкото техните материали се използват в създадения уебсайт.
 7. Ако Клиентът използва на уебсайта технологии, които са предмет на ОРЗД (наблюдение на потребителите, събиране на лични данни и др.), той е длъжен да действа в съответствие с ОРЗД.

WEDOS Anycast

 1. Услугата WEDOS Anycast включва набор от различни услуги, които се основават на технологията Anycast и работят с нея. Такива са например услугите: DDoS защита, IPS / IDS защита, anycast DNS, anycast обратен прокси сървър, anycast CACHE сървър, anycast CDN, anycast VPN.
 2. Услугата се предоставя в т.нар. POP(s), които представляват отделни функционални точки, разположени в различни части на света, по преценка на Доставчика и неговите оперативни и функционални нужди и изисквания.
 3. Предлагането на отделните услуги, включени в WEDOS Anycast, може да бъде променено в бъдеще чрез предлагане на нови услуги или, обратно, чрез премахване на някои услуги от офертата на Доставчика. Настоящата оферта е описана на уебсайта на доставчика.
 4. Благодарение на използваната технология съществува възможност за различно използване и индивидуална настройка на параметрите в отделните географски точки. Настройките се извършват от Доставчика или в изключителни случаи от Клиента, когато услугата позволява това и менюто за настройки се намира в администрацията на Клиента.
 5. В случай на използване на хранилището за данни на Клиента (дори временно) в определена държава в света, където се намира POP (определена функционална част от услугата WEDOS Anycast), Клиентът е длъжен да спазва местните закони.
 6. В случай на широкомащабни кибератаки през определена ПОС, Доставчикът има право да спре тази ПОС за необходимото време.
 7. Услугите, които могат да се използват за скриване на самоличността (Anycast VPN и др.), не могат да се използват от Клиента в нарушение на законите на страната, в която се намира ПОП.

WEDOS MircoServices

 1. Това е услуга за отдаване под наем, която се основава на услуга на Kubernetes или подобна. Това е предимно лизинг на услуги според текущата оферта на Доставчика.
 2. Доставчикът носи отговорност за функционирането на платформата за виртуализация (контейнери) и цялата среда, но не носи отговорност за функционирането на отделни услуги, особено поради софтуерни грешки или сривове.
 3. Клиентът е отговорен за настройката на избраните услуги, за тяхното конфигуриране и за действителната работа на софтуерните ресурси. Това са отделни приложения и Доставчикът няма достъп до настройките на параметрите на отделните услуги на Клиента.
 4. Доставчикът не носи отговорност за актуалността на версиите на предлаганите приложения или за тяхната сигурност.
 5. Доставчикът си запазва правото да предлага нови версии на приложението само когато сметне това за подходящо от съображения за сигурност и експлоатация и новата версия бъде подложена на достатъчно тестове от страна на Доставчика.
 6. Доставчикът си запазва правото да определя минималните параметри за работа на приложението.
 7. Доставчикът си запазва правото да изключи приложението от своята оферта и да прекрати или спре работата му, ако то представлява риск за сигурността, претоварва сървърите или други хардуерни ресурси или по друг начин пречи на нормалната работа на услугата WEDOS MicroServices. В този случай Клиентът има право на възстановяване на пропорционална сума.

Виртуални сървъри

 1. Услугата за експлоатация на виртуален сървър включва само експлоатацията на съответния виртуален (виртуализиран) хардуер и осигуряването на връзка с интернет. Тази услуга не включва работа с какъвто и да е софтуер или други услуги. Софтуерът се инсталира и конфигурира на сървъра от самия Клиент или от Доставчика срещу заплащане съгласно актуалната ценова листа.
 2. Доставчикът е отговорен за функционалността на виртуалните сървъри по отношение на хардуера. В случай на неизправност те са длъжни да заменят дефектния хардуерен компонент или да заменят цялото устройство в рамките на 4 часа от установяването на проблема. Възможно е този период да бъде коригиран до по-кратък под формата на допълнителна услуга съгласно текущата ценова листа. Ако Доставчикът не отстрани повредата на HW в рамките на договорения срок, Клиентът има право на 1 месец безплатно ползване на услугата. Локализирането на повредата означава определяне на точната причина за проблема от техника на Доставчика.
 3. Доставчикът не носи отговорност за функционалността на софтуера на виртуалния сървър и неговата правилна конфигурация (с изключение на софтуера, който пряко осигурява виртуализацията на хардуера на виртуалния сървър). Операционната система на сървъра и всички останали софтуерни компоненти и данни се поемат от Клиента или Доставчика срещу заплащане съгласно актуалната ценова листа.
 4. Доставчикът не следи функционалността на виртуалния сървър (с изключение на средата за виртуализация и физическия хардуер). Клиентът е длъжен сам да организира наблюдението на функционалността, състоянието и наличността. Същото важи и за откриването на всяка хардуерна повреда и докладването ѝ на Доставчика.
 5. На клиента се предоставя 1 фиксиран публичен IP адрес за всеки виртуален сървър или друг срещу допълнително заплащане съгласно актуалната ценова листа, който той може да използва на сървъра.
 6. На Клиента е забранено да използва други IP адреси, които не са му предоставени от Доставчика, или да се опитва по друг начин да нарушава или претоварва мрежовата комуникация или самата мрежа на Доставчика. В случай на неразрешено използване на IP адреса Доставчикът има право незабавно да изключи сървъра от мрежата.
 7. Виртуалните сървъри се управляват на споделени сървъри, т.е. такива, на които едновременно са разположени услуги за няколко клиенти. Това може да влоши наличността и скоростта на услугата поради по-голямото използване на сървъра от други клиенти. Доставчикът не гарантира скоростта на услугите. Ако клиентът има по-високи изисквания, се препоръчва да премине към специализирани сървъри.
 8. Дисковото пространство на виртуалния сървър включва и пространството, заето от самата операционна система и друг софтуер, инсталиран на сървъра.
 9. Клиентът е длъжен да настрои своя виртуален сървър така, че по време на планирано или непланирано рестартиране всички необходими приложения и услуги на сървъра да се стартират правилно. Доставчикът не носи отговорност за проблеми или щети, причинени от неправилно стартиране на приложения или услуги или неправилна конфигурация на сървъра на Клиента.

Специализирани сървъри

 1. Горепосочените условия за виртуални сървъри се прилагат по подходящ начин и за специализирани сървъри.
 2. Доставчикът ще предоставя само оригиналния фърмуер, който ще бъде предоставен от производителя или оторизиран дистрибутор за конкретния модел сървър.

WEDOS Cloud

 1. WEDOS Cloud е професионална услуга, базирана на типа IaaS (инфраструктура като услуга). Той е насочен към взискателни потребители, които търсят най-добрата база за собствен облачен център за данни. Условията за виртуални сървъри се прилагат по подходящ начин към услугата WEDOS Cloud.
 2. Услугата WEDOS Cloud включва само експлоатацията на съответния виртуален или физически хардуер и осигуряването на връзка с интернет. Тази услуга не включва работа с какъвто и да е софтуер или други услуги. Софтуерът се инсталира и конфигурира на сървъра от самия Клиент или от Доставчика срещу заплащане съгласно актуалната ценова листа.
 3. Услугата WEDOS Cloud дава възможност за създаване на „неограничен“ брой виртуални сървъри (наричани по-нататък „ВМ“ или „ВМ“) в рамките на една услуга, както и на резони – виртуални сървъри с възможност за промяна на настройките на процесора и оперативната памет (Клиентът може да ги увеличи или намали по всяко време) (ВМ трябва да бъде рестартирана). Тя може да включва и промяна на размера на дисковете, разпределение на закупения капацитет (RAM, CPU, HDD) между отделните виртуални машини според нуждите на клиента с възможност за динамични промени според нуждите на клиента, разделяне на CPU на виртуални CPU на отделните виртуални машини, възможност за закупуване на до стотици (или хиляди) CPU нишки за една услуга. Подробна оферта на услугата в настоящия ѝ вид е на разположение на уебсайта на доставчика.
 4. Клиентът може да комбинира публичния облак на WEDOS с настоящия си частен облак.
 5. За услугата се предоставя API.

WEDOS CD

 1. Дискът WEDOS представлява наемане на набор от услуги, базирани на технологията NextCloud и евентуално на други свързани или подобни технологии. Решението осигурява място за съхранение на лични файлове, включително цялостен офис пакет и офис решение, което може да се използва като пълна среда за архивиране.
 2. Доставчикът носи отговорност за функционирането на услугата WEDOS CD само по отношение на функционирането на хардуера и връзката с интернет. Доставчикът е отговорен само за функционалността на основния софтуер на Nextcloud и за възможността за влизане в основния интерфейс.
 3. Клиентът може да използва различни приложения. Обхватът на тези приложения може да варира и да се променя с течение на времето. Доставчикът не носи отговорност за неправилни настройки на отделните приложения или за грешки в отделните приложения, предлагани от услугата.

WEDOS диск

 1. Услугата WEDOS Disk включва наемане на дисково пространство на сървърите на Доставчика с цел съхранение на лични файлове. Дисковото пространство е достъпно чрез няколко протокола за споделяне и работа с файлове, като подробностите са посочени в настоящата спецификация на услугата на уебсайта на доставчика.
 2. Дисковото пространство е предназначено само за собствените нужди на Клиента. Той не може да се използва за публично съхранение, споделяне или изтегляне на файлове. По-специално на Клиента е забранено да разкрива публично данни за достъп или връзки към файлове в това дисково пространство.
 3. Услугата WEDOS Disk не включва никакви технологии за писане на скриптове или програмиране. Това е само статично разположение на файловете в рамките на наетото дисково пространство.
 4. Дисковото пространство има фиксиран размер и фиксиран максимален брой на поставените файлове в зависимост от избрания вариант на услугата. Това пространство и броят на файловете включват всичко, което Клиентът поставя в дисковото пространство, включително всякакви други данни и файлове, които са необходими за функционирането на услугата. Ако общото пространство или максималният брой файлове са изчерпани, Клиентът няма право да качва допълнителни файлове.
 5. Услугата WEDOS Disk се използва на споделени сървъри и дискови масиви, т.е. на такива, на които едновременно са разположени услуги за няколко клиенти. Това може да намали наличността и скоростта на услугите поради по-голямото използване на сървъра или дисковите масиви от други клиенти. Доставчикът не гарантира скоростта на тези услуги.
 6. Доставчикът предлага само обща информация и инструкции за това как да се свърже дисковото пространство към компютъра на клиента. Конфигурацията на клиентската част и решаването на евентуални проблеми с връзката, които не са причинени от Доставчика, са изцяло под контрола на Клиента.
 7. За някои хостинг услуги услугата WEDOS Disk се предоставя безплатно. Когато съответната хостинг услуга бъде спряна или отменена, съответната услуга WEDOS Disk също се спира или отменя (включително възможното пълно изтриване на данните в дисковото пространство без възможност за последващото им възстановяване).

Изпращане на имейли

 1. Забранено е използването на хардуерните ресурси на Доставчика за масово разпространение на съобщения по електронна поща (например бюлетини), независимо дали са заявени или не (заявени бюлетини не могат да бъдат изпратени и т.н.), освен ако не е договорено друго между Клиента и Доставчика.
 2. От уеб хостинга или хостинга за електронна поща могат да се изпращат максимум 500 съобщения по електронна поща на ден, освен ако не е уговорено друго индивидуално. Когато този лимит бъде надхвърлен, изпращането се отхвърля и съобщенията се изхвърлят.
 3. Забранено е изпращането на имейл съобщения директно чрез протокола SMTP от уеб хостинг услугата (връзка от PHP скрипта към порт 25), необходимо е да се използва функцията mail () в PHP.
 4. Чрез SMTP сървъра на Доставчика могат да се изпращат максимум 500 електронни съобщения на ден. Ако това ограничение бъде надхвърлено, следващите съобщения се отхвърлят.
 5. Лимитите за изпращане на съобщения от услугата за уеб хостинг и чрез SMTP сървъра могат да бъдат увеличени за Клиента по споразумение с Доставчика. Преценката за легитимността на това изискване е по преценка на Доставчика.
 6. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от невъзможността да се изпращат електронни съобщения след превишаване на определените лимити.
 7. Можете да използвате която и да е услуга за масови съобщения само ако са изпълнени следните условия:
  – те трябва да са поискани съобщения, т.е. получателите трябва да знаят, че са се абонирали за тези съобщения.
  – съобщенията трябва да се изпращат по ненатрапчив начин.
  – в съобщенията трябва да се посочва процедурата за отписване, а изпращачът трябва да приема и уважава исканията за отписване.
  – всички адреси на електронна поща, до които се изпращат съобщения по електронна поща, трябва да бъдат получени, съхранявани и управлявани със съгласието на съответните ГДБОП
  – всички изпратени съобщения по електронна поща трябва да са напълно съвместими с ОРЗД.
 8. За всички предлагани услуги Клиентът е длъжен да предостави на Доставчика при поискване информация относно извършеното масово разпространение:
  – как се получават електронните адреси на получателите и как се получава съгласие за изпращане.
  – какви съобщения се изпращат.
  – колко често се изпращат съобщения.
  – в какво количество се изпращат (общ брой, скорост на изпращане).
  – как получателите могат да прекратят абонамента.
  – всякаква допълнителна информация, изисквана от Доставчика
 9. Ако Клиентът извършва масово разпространение на съобщения, той е длъжен да действа по такъв начин, че да натоварва целевите сървъри за електронна поща възможно най-малко, например като разпределя разпространението във времето на разумно малки партиди. Забранено е да се извършва масово разпространение в една голяма партида.
 10. Ако Клиентът изпраща съобщения по електронна поща в нарушение на тези правила или не предоставя на Доставчика необходимата информация, Доставчикът има право напълно да блокира изпращането на съобщения по електронна поща от Клиента.
 11. В случай че Доставчикът има основателни подозрения, че Клиентът изпраща неразрешена масова поща (съобщения с характер на спам), Доставчикът има право незабавно да спре услугите на Клиента и да ги прекрати без компенсация.

Поддръжка на клиенти

 1. Поддръжката на клиента може да бъде осигурена за услугите в степен, съответстваща на избрания вариант на услугата, или в зависимост от варианта на предоставената форма (и обхват) на закупената поддръжка. За някои услуги изобщо не се осигурява поддръжка на клиенти, дори срещу допълнително заплащане.
 2. Поддръжката на клиенти, в зависимост от избрания вариант, може да бъде осигурена например чрез билети, чат, телефон, електронна поща или чрез формуляра за контакт на уебсайта на Доставчика, или по друг подходящ начин, договорен между Доставчика и Клиента.
 3. Поддръжката се предоставя в срок за периода, посочен на уебсайта на Доставчика в описанието на съответната услуга или формата (и обхвата) на платената поддръжка, която Клиентът избира и заплаща. Извън този период се осигурява само технически надзор и отстраняване на неизправности.
 4. В случай на повреда или технически проблем от страна на Доставчика техниците се намесват незабавно през деня или през нощта (не по-късно от 10 минути след откриването на проблема). Всички интервенции се извършват по ред, определен от Доставчика по негова преценка, особено по отношение на броя на засегнатите клиенти.
 5. Заявки, които надхвърлят основната поддръжка на клиенти (нестандартни технически или бизнес задачи, техническа или програмна намеса), не се изпълняват от персонала по поддръжката и не се изпълняват незабавно – такива заявки се предават на техници или търговци и обикновено се обработват в рамките на 1 работен ден, но това не е гарантирано и някои заявки може да отнемат повече време. Платената услуга за техническа поддръжка се извършва само в случай на свободен и наличен човешки капацитет и по предварително споразумение и срещу предварително договорено заплащане.
 6. Обхватът на обслужването на клиенти, предоставяно за отделните услуги, винаги е посочен в актуалната му форма на уебсайта на Доставчика.
 7. Времето за реакция на отдела за поддръжка на клиенти не е гарантирано по никакъв начин, освен в случаите на платена гарантирана поддръжка на клиенти. Доставчикът предлага различни варианти на гарантирана поддръжка на клиенти, т.е. варианти, при които Клиентът може да плати допълнително за гаранция за бързина на отговора. В случай че Доставчикът не спази съответното време за реакция, Клиентът има право на отстъпка от месечната такса за тази допълнителна услуга. Тази оферта за гарантирана поддръжка на клиенти с точно гарантирано време за реакция е посочена в актуалната си форма на уебсайта на доставчика.
 8. Доставчикът си запазва правото да избере подходящ служител за комуникация, ако въпросът или искането отговарят по-добре на длъжностната класификация на този служител или първоначалният служител не е на разположение.
 9. Всяка поддръжка, предоставена извън услугите на Доставчика, се счита само за препоръчителна процедура, без гаранция, че проблемът ще бъде решен. Клиентът трябва също така да обмисли предложената процедура по отношение на използвания софтуер, версиите на технологията, скриптовете и да помисли за обстоятелства, които препоръчаната процедура може да не вземе предвид, особено ако препоръчаната процедура включва процес за редактиране и изтриване на данни. Клиентът е длъжен да направи резервно копие на данните в необходимата степен, преди да приложи такава процедура.

Регистриране на заявки на клиенти

 1. Всички изисквания на клиента, свързани с дадена поръчка, се записват и регистрират подробно.
 2. Доставчикът регистрира (записва) подробно всички заявки за настройка, промени в настройките или прекратяване на услугите. Доставчикът регистрира не само заявките от клиента, но и всички стъпки, свързани с настройката на услугите, промените в настройките на услугите или дори с отмяната на услугите.
 3. Доставчикът регистрира заявките и промените не само в администрацията на клиента, но и във всички интерфейси, свързани с работата на всички услуги, особено облачните услуги, които се регистрират в отделни администрации (например cd.wedos.com или openebula.wedos.cloud).
 4. Регистрите на заявките на клиентите обикновено не са достъпни за клиентите, а са достъпни само за Доставчика за вътрешни нужди или за целите на диагностиката и отстраняването на неизправности.
 5. Доставчикът съхранява всички тези данни за необходимия период от време, най-малко 48 часа и най-много за срок съгласно съответното законодателство, по-специално съгласно ОРЗД, в зависимост от вида и естеството на регистрираните записи.

Регистриране на операции

 1. Работата с хостинг и облачни услуги се регистрира в съответствие със законовите разпоредби.
 2. Доставчикът събира и поддържа различни регистри, които допълнително анализира, а Клиентът се съгласява с това.
 3. Доставчикът също така събира данни за мрежовия трафик под формата на т.нар. netflow, който поддържа извадка от мрежовия трафик, която все още се използва за различни цели, свързани със сигурността и анализа на трафика.

Синхронизация на времето

 1. Доставчикът използва синхронизация на времето на базата на NTP за всички устройства и сървъри.
 2. Използваната часова зона е централноевропейско време (CET) – UTC +1 или UTC +2 (в случай на лятно часово време). За някои услуги клиентът има право да променя настройките според собствените си нужди.
 3. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да било грешки, свързани с неправилно задаване на датата и часа на техните устройства, или за грешки, свързани с неправилно задаване на датата и часа в приложенията на Клиента.

Фактуриране и плащания

 1. Предоставянето на хостинг услуги се заплаща под формата на абонамент съгласно актуалната ценова листа, която е публикувана на уебсайта на Доставчика. Изборът на продължителност на абонамента варира в зависимост от услугата, но най-често се използват месечни или годишни абонаменти.
 2. След като Клиентът поръча услугата, Доставчикът ще издаде проформа фактура на Клиента за първия абонаментен период. Едва след плащането на тази проформа фактура Доставчикът ще създаде поръчаната услуга за Клиента.
 3. Доставчикът издава проформа фактура (искане за плащане) за друг период най-малко 10 дни преди изтичането на предплатения период, освен ако Клиентът не е определил друго чрез администрацията на Клиента.
 4. Горепосочените правила за фактуриране на хостинг услуги се прилагат по подходящ начин към процедурите за фактуриране на облачни услуги. За някои избрани услуги, особено за облачни услуги, е възможно да се плати под формата на последващо плащане.
 5. За избрани услуги (например WEDOS Cloud, WEDOS Microservices) може да се плаща под формата на краткосрочен лизинг, който може да се заплаща след период от време, различен от месец или година, най-често под формата на почасов или дневен абонамент.

Промени в разнообразието на услугите

 1. Клиентът може чрез администрацията на клиента да поиска преминаване към друг вариант на конкретна услуга или промяна на определени параметри на услугата (в съответствие с текущата оферта на Доставчика). Промените в настройките се извършват в настройките на съответната услуга.
 2. В случай че настройките на дадена услуга не могат да бъдат променени чрез администрацията на Клиента, Клиентът може да поиска промени чрез формата за контакт на уебсайта на Доставчика. Клиентът може да поиска преминаване към друг вариант на услугата, разширяване на пространството за данни или създаване или прекратяване на друга допълнителна услуга. В това приложение Клиентът трябва да докаже самоличността си с данните за вход в клиентския си профил в WEDOS. Клиентът трябва да посочи (в заявлението) на коя дата иска да бъде извършена промяната.
 3. Ако става въпрос за преминаване към по-висок вариант на услугата или за създаване на услуга с доплащане, Доставчикът ще издаде фактура на Клиента за разликата в сумата, която трябва да се плати за удължаване на услугата до края на текущия абонаментен период. Удължената услуга ще бъде включена в следващата фактура за авансово плащане за следващия абонаментен период.
 4. Ако става въпрос за преминаване към по-ниска версия на услугата или за отмяна на допълнителната услуга, Доставчикът не възстановява на Клиента разликата от сумата, платена за текущия абонаментен период. Цената на услугата ще бъде приспадната от фактурата за авансово плащане за следващия абонаментен период.
 5. При прекратяване на услугата на Клиента няма да бъде възстановена сумата за неизползваната част от предплатения период.

Архивиране и възстановяване на данни

 1. Клиентът е длъжен сам да архивира всички свои данни по начин, който счита за подходящ, и е длъжен да извършва архивиране на места извън хардуерните ресурси на Доставчика. Клиентът е длъжен също така да проверява състоянието на резервните копия, особено дали те се появяват, дали са пълни, функционални и дали могат да се използват за пълно възстановяване.
 2. Честотата на резервните копия и тяхното местоположение се определят от Клиента и той носи пълна отговорност за създаването на тези резервни копия.
 3. Възстановяването от резервни копия, направени от Клиента, се извършва от самия Клиент със собствени ресурси и за негова сметка.
 4. За всяка услуга Доставчикът използва различни (особено хардуерни) средства за защита на данните (например различни версии на RAID или клониране на данни), за да предотврати загубата на данни. За всяка услуга е дадено описание на използваните методи за защита на данните; ако за дадена услуга това не е направено, се счита, че се използва RAID6 или негов еквивалент. Доставчикът признава, че използваната защита на данните не изключва повреда или пълна загуба на данните на Клиента и поради това е необходимо Клиентът да направи собствено резервно копие.
 5. Доставчикът се справя с архивирането и възстановяването на данни за отделните услуги по различни начини. Подробно описание и обхват на архивирането на данни са дадени в описанието на отделните услуги, като обхватът може да бъде променен в случай на промяна на офертата за услугата.
 6. Доставчикът предупреждава, че някои услуги (например специализирани сървъри или пробни версии на услуги) изобщо не се архивират.
 7. Доставчикът предупреждава, че някои варианти на услуги могат да бъдат архивирани по различен начин от други варианти на същата услуга. Всичко винаги е посочено на продуктовата страница на съответната услуга (в нейните спецификации).
 8. Описанието на всеки процес на възстановяване на данни се дава за всяка услуга поотделно, а ако случаят не е такъв, тези условия се прилагат по подходящ начин. Евентуалното възстановяване на данни се извършва постепенно, като се използват инструментите, с които разполага доставчикът. Поради обема на данните възстановяването им от резервно копие в някои случаи може да отнеме няколко дни или повече.
 9. Извършените от Доставчика резервни копия се използват за възстановяване на данни в случай на повреда на сървъра, на който се извършват услугите. Извършените от Доставчика резервни копия не се използват за възстановяване на данни, причинено от самия Клиент или от грешка в неговия софтуер, или поради загуба на данни, например поради лоша сигурност на приложенията на Клиента. Ако Клиентът поиска възстановяване на данни от резервното копие, ако загубата на данни не е причинена от Доставчика или от повреда на неговата технология, такова възстановяване може да не е налично, Доставчикът може да откаже да го предостави на Клиента по оперативни причини или такова възстановяване може да бъде таксувано съгласно текущата ценова листа.
 10. Клиентът разбира, че ако данните са архивирани, те служат предимно за нуждите на Доставчика и за случай на необходимо възстановяване в случай на инцидент.
 11. Клиентът разбира, че резервните копия на данни, извършени от Доставчика, може да са непълни или повредени и въпреки максималната грижа от страна на Доставчика може да не са в изправност. Съдържанието и целостта на данните на сървърите са неизвестни на Доставчика и поради това Доставчикът не е в състояние да провери целостта на данните по какъвто и да е начин и дали съдържанието на живия (особено виртуален, специализиран сървър) съответства на извършените резервни копия на данни.
 12. Доставчикът няма възможност да проверява съдържанието на резервните копия, така че не е възможно да се провери актуалността на данните в резервното копие.
 13. Доставчикът архивира данните като физически образи на операционната система, а не като конкретни данни. Следователно Доставчикът архивира един файл – образ, който след това има например идентична дата на създаване с датата на създаване на виртуалния сървър, а размерът на този образ е идентичен с размера на закупения вариант на услугата. Доставчикът няма достъп до съдържанието на данните, съхранявани в изображението.
 14. Клиентът е длъжен да архивира всички свои данни. Обхватът и честотата на резервните копия са по преценка на Клиента.
 15. Данните за уеб хостинг най-често се архивират веднъж седмично или по друг начин в зависимост от конкретния вариант на съответната услуга, за който винаги са дадени подробности в описанието на свойствата на отделните услуги на уебсайта на WEDOS.
 16. Доставчикът може да извършва ежеседмично архивиране на виртуалните сървъри, но само за целите на възстановяването в случай на техническа повреда или неизправност от страна на Доставчика. Клиентът е длъжен сам да извършва рутинни резервни копия на софтуера и данните със собствени средства. Доставчикът не прави резервни копия на специализирани сървъри.
 17. Доставчикът не архивира данни на дискови пространства или бази данни, освен ако не е договорено или посочено друго за избраната услуга. Доставчикът подчертава и повтаря, че Клиентът е длъжен сам да архивира данните със собствени средства.

Сигурност - Сигурност на данните

 1. В случай на облачни услуги Доставчикът посочва като част от споразумението съответните мерки за сигурност на информацията, които прилага, за да се избегнат недоразумения между Доставчика на облачни услуги и Клиента на облачни услуги. Приложимите мерки за сигурност на информацията, които доставчикът на облачни услуги прилага, могат да варират в зависимост от вида на облачните услуги, използвани от клиента на облачни услуги.
 2. Освен ако не е посочено друго (за избраната услуга), данните на Клиента не се криптират на сървърите на Доставчика.
 3. Клиентът има право да защити данните си по начин, който счита за подходящ, и има право например сам да ги криптира.
 4. Доставчикът се стреми към достатъчна сигурност на данните и отделя достатъчно внимание и грижи за сигурността на данните.
 5. Клиентът разбира, че поради естеството на трафика в интернет съществуват разумни рискове от загуба, повреда или кражба на неговите данни, които се съхраняват на сървъра на Доставчика.
 6. Клиентът е длъжен сам да защитава всички свои данни по разумен начин с оглед на стойността и естеството на своите данни.

Безопасност на употребата

 1. Доставчикът обръща достатъчно и разумно внимание на безопасността на работата на услугите. В рамките на тази дейност Доставчикът използва различни видове защита, чийто обхват се променя с течение на времето, както и защитата на отделните услуги.
 2. Например, Доставчикът използва антивирусно решение за избрани пощенски сървъри.
 3. Доставчикът също така осигурява защита срещу DDoS атаки, като използва собствена DDoS защита.
 4. Доставчикът използва собствена IPS/IDS защита.
 5. Доставчикът разполага с вътрешни методологии за защита на данните, сигурност на сървърите, включително правила за достъп (оторизация) на отделните служители в сградата, мрежата, сървърите, услугите и др.

Мониторинг на услугите и тяхната наличност

 1. Доставчикът следи за наличността и функционалността на хостинг и облачните услуги.
 2. Клиентът разбира, че наблюдението на услугите и тяхната наличност служи предимно за целите на Доставчика.
 3. След това данните, получени от услугата за наблюдение, се анализират.

Гаранция за наличност на услугата, аварии и престой

 1. Доставчикът гарантира наличността и функционалността на хостинг и облачни услуги в степента, посочена в настоящото споразумение, или за отделни услуги, или въз основа на индивидуално споразумение.
 2. Ако услугата е недостъпна поради повреда за повече от 1 час в рамките на един календарен месец, Клиентът има право на компенсация под формата на 1% отстъпка за всеки допълнителен започнат час на недостъпност, но не повече от сумата, съответстваща на месечната такса за услугата. Тази отстъпка се предоставя през първия месец на следващия абонаментен период, който все още не е платен от Клиента, или чрез предоставяне на съответния брой безплатни дни.
 3. Периодът на неизправност на системата по време на планирани прекъсвания не се включва в периода на неизправност, за който клиентът има право на обезщетение съгласно предходния параграф.
 4. В случай че само част от услугата е недостъпна и други части от услугата работят по същото време, обезщетението ще бъде пропорционално намалено.
 5. Доставчикът не носи отговорност за недостъпността на услугите, причинена от трети страни, като например задаване на неправилно маршрутизиране в интернет или отказ на някои висши системи на трети страни (като мрежи, DNS).
 6. В случай че услугата е недостъпна в съответствие с предходния параграф, Клиентът няма право на никаква компенсация (например отстъпка от предоставените услуги или например безплатен месец).
 7. Клиентът е длъжен да изгради и експлоатира своите услуги по такъв начин, че всеки технически проблем с Доставчика или трета страна да не се отрази на наличността на услугата на Клиента.

Щети

 1. В случай на технически неизправности на услуги от подобно естество като услугите за пренос на данни и телекомуникационните услуги, исковете за обезщетение са ограничени и са възможни само ако страните са се договорили за друго (извън закона или настоящите общи условия).
 2. В случай че между Клиента и Доставчика не е сключено индивидуално споразумение, Клиентът няма право на обезщетение за вреди, причинени от повреда или загуба на данни.
 3. Клиентът също така разбира, че във връзка с §64, параграфи 11 и 12 от Закон 127/2005 Coll. за електронните съобщения и за измененията на някои свързани с тях закони (Закон за електронните съобщения), предприемачът, предоставящ услугата, не е длъжен да компенсира потребителите на услугата за вредите, претърпени в резултат на прекъсване на услугата“, т.е. параграф 12: „Предприемачът, предоставящ електронна съобщителна услуга, не е длъжен да компенсира своите потребители за вредите, които те са претърпели в резултат на прекъсване на услугата или некачествено предоставяне на услугата“.
 4. Поради естеството на предлаганите услуги договарящите се страни се споразумяха, че Доставчикът не носи отговорност за загуба на данни, особено с оглед на факта, че Доставчикът няма възможност да оцени загубата, нейния размер и какви данни са били загубени.
 5. Клиентът е длъжен да избягва загубата на данни с всички налични средства (например чрез мерки за сигурност, използване на актуални версии на софтуера, редовно създаване на резервни копия).

Индивидуални SLA (споразумения за ниво на обслужване)

 1. Клиентът може да договори индивидуално SLA за избрани услуги.
 2. Предмет на SLA (договорени нива на обслужване) са специални гарантирани параметри на месечна наличност, максимална продължителност на отказ на услугата или свързани с повреда или загуба на данни. Предмет на индивидуалното SLA от страна на Доставчика е задължението да заплати за тази гаранция за качеството на предоставяните услуги цената, договорена в индивидуалното споразумение за SLA.
 3. Всички индивидуални SLA трябва да бъдат в писмен вид и могат да се прилагат само в бъдеще.

Продължителност на споразумението и неговото прекратяване

 1. Договорът за предоставяне на платени услуги се сключва за определен период от време, освен ако договарящите се страни не се споразумеят за друго. Продължителността на Споразумението се определя с писмено споразумение между страните или автоматично чрез избиране на продължителността на периода на фактуриране от Клиента при поръчване на услугата, като в този случай продължителността на Споразумението се договаря автоматично за същия период като един цикъл на фактуриране. Договорът се подновява в настоящата си редакция отново с нов период на фактуриране за тази вече съществуваща услуга.
 2. На клиентите се предоставя гаранция за връщане на парите за избрани услуги за период от 7 или 180 дни. Подробностите и условията са посочени на уебсайта на доставчика.