Резервни копия

Информация за уеб хостинг и резервни копия на данни на VPS.

Резервни копия за услугите за уеб хостинг NoLimit Extra

С версията NoLimit Extra на уеб хостинг услугите осигуряваме ежедневно архивиране на уеб съдържанието, всички негови бази данни и имейли. Тя се архивира всяка вечер, а архивите са налични за 5 дни. Възстановяването е безплатно от този ежедневен архив и се извършва от нашите техници при поискване чрез формуляра за контакт (моля, влезте в профила си).

Резервни копия за услугите за уеб хостинг и хостинг на сървъри на NoLimit

За NoLimit версията на уеб хостинг услугите и виртуалните частни сървъри осигуряваме седмични резервни копия – веднъж седмично правим копие на данните върху резервен дисков масив.

Тези резервни копия обаче са не са достъпни за клиентите и не са предназначени за рутинно подновяване по искане на клиента. Съхраняваме ги в случай на срив на сървъра или диска, при който се налага да възстановим данните.

Силно препоръчително е клиентите сами да правят резервни копия на своите данни, в случай че случайно изтрият или повредят нещо.

Ако клиентът поиска от нас да възстановим данните му от архивното копие, за това се заплаща еднократна такса в размер на 20,83 € без ДДС (25,20 € с ДДС). Искането трябва да бъде изпратено чрез Формуляр за контакт (необходимо е да влезете в системата) и се съгласете с таксата. След възстановяването на данните ще бъде издадена фактура със 7-дневен срок за плащане.

Възстановяваме данните от последното налично резервно копие, което може да е с давност до 7 дни. Датата на последното резервно копие на конкретни данни ще бъде предоставена при поискване.

В случай на уеб хостинг услуги, ние ще копираме съдържанието на уебсайта и/или базата данни на уеб хостинг услугата, така че клиентът да има достъп до него чрез FTP.

Ние не създаваме резервни копия на файлове в виртуални частни сървъри, но запазете цялото изображение на виртуалния диск. При възстановяването ще го прикачим като друг диск към VPS и клиентът ще може да го свърже и да копира данните.

Не правим резервни копия на файлове от посветени сървъри.