Сертификати

Сертификатите ISO показват, че спазваме определени правила в нашата компания (независимо дали става въпрос за закони или вътрешни стандарти и разпоредби). Ето защо ние не променяме процедурите си в зависимост от настроението и други фактори, а следваме процесите, които гарантират най-доброто качество на услугите за нашите клиенти.

Още през 2011 г. избрахме сертификатите ISO 9001 (система за управление на качеството) и ISO 14001 (система за управление на околната среда). Избрахме тези сертификати, защото ни е грижа за околната среда и затова купуваме и специални енергоефективни процесори за нашите сървъри. По-късно през 2013 г. добавихме ISO 27001 (Система за управление на информационната сигурност). Сертификатът ISO 27001 на TÜV SÜD се фокусира върху систематичен подход към управлението на поверителна информация, включително служители, процеси, ИТ системи и дори корпоративна стратегия.
Като една от малкото компании в Чешката република, в началото на 2021 г. получихме още два важни сертификата. Това са ISO 27017 (набор от процедури за поддържане на сигурността на информацията за облачни услуги) и ISO 27018 (набор от процедури за защита на личната информация в публични облаци). И двата сертификата разширяват ISO 27001 и са насочени към облачните услуги.

ISO 9001

 • Тя гарантира стабилно и непроменящо се качество на предоставяните услуги.
 • Цялата компания и всички процеси в нея се основават на спазването на правните стандарти.
 • Всички вътрешнофирмени процеси и дейности имат свои собствени насоки, основани на предварително определени правила.
 • Прилагаме превантивни мерки, за да избегнем дефекти и прекъсвания на предоставяните услуги.

ISO 14001

 • Това доказва нашето положително отношение към околната среда.
 • В нашата компания се отнасяме сериозно към опазването на околната среда и предотвратяването на екологични щети.
 • Всички наши стъпки са насочени към минимизиране на въздействието на нашите дейности върху околната среда.
 • Предотвратяваме всякакви щети върху околната среда.

ISO 27001

 • Този сертификат показва, че можем систематично да идентифицираме и минимизираме рисковете за информационната сигурност.
 • Разполагаме с планове за управление на непрекъснатостта на контрола в случай на човешки или природни извънредни ситуации.
 • Имаме по-добра защита на поверителната информация и намаляваме риска от хакерски атаки.
 • Можем да се справим по-бързо с последиците от атака и да подобрим способността на нашите системи да преодоляват последиците от извънредни ситуации.
 • Разполагаме със структурирана и световно призната методология за информационна сигурност.
 • Спазваме законовите и договорните изисквания.

ISO 27017

 • Определя ролите и отговорностите в средата на облака
 • Предоставя ясни и сигурни правила за премахване на всички данни от облака.
 • Предоставя правила за разделяне на услугите за клиенти във виртуалната среда.
 • Определя както софтуерна (облак), така и хардуерна (физическа) сигурност.
 • Определя как се наблюдават облачните услуги

ISO 27018

 • Осигурява по-голяма сигурност на личните данни и информация
 • Гарантира прозрачност на използването на лични данни
 • Определя правила за предаване на данни на подизпълнители
 • Отговаря на всички правни стандарти

Политика на ISO