Споразумение за регистрация на gTLD

Условия за регистрация на име на домейн в gTLD

Правила и условия за регистрация на gTLD

Политики на ICANN, които спазваме

Политика за възстановяване на изтекла регистрация

Въз основа на разпоредбите, изложени в Политиката за възстановяване на изтекли регистрации

Преди изтичането на срока на валидност на името на домейна доставчикът (WEDOS Internet, a.s.) изпраща на клиента (притежателя на името на домейна) най-малко 3 известия, за да го предупреди за изтичането на срока на валидност на името на домейна:

 1. известие – 30 дни преди датата на изтичане на валидността, заедно с изпратено искане за плащане за подновяване съгласно валидната ценова листа на домейните на Доставчика.
 2. известие – 1 седмица преди датата на изтичане на валидността
 3. известие – 5 дни след изтичането на името на домейна заедно с инструкции за плащане

Ако не сте успели да подновите името си на домейн навреме, моля, имайте предвид, че Доставчикът спазва следните принципи:

 • 8 дни след изтичането на домейна името на домейна се премахва от DNS, но все още е възможно да го подновите.
 • 30 дни след изтичането на срока на домейна името на домейна се изтрива, но може да бъде подновено срещу специална такса за подновяване.
 • 60 дни след изтичането на срока на валидност на домейна, името на домейна се отменя и не може да бъде подновено.
 • 65 дни след датата на изтичане името на домейна се освобождава на случаен принцип за нова регистрация.

Подновяването на домейн означава заплащане на такса за подновяване съгласно валидната ценова листа: https://www.wedos.com/bg/domains/surcharge-services.

Тези правила се прилагат само за домейни, за които Доставчикът е директен регистратор на домейни и регистрациите не са опосредствани от друг регистратор.

Принципи за получаване, обработване и наблюдение на спорове

Билети за разрешаване на спорове за имена на домейни в gTLD могат да се създават чрез:

– Формулярът за контакт за отдела на домейна: domains@wedos.com

– Телефон за връзка с регистратора за злоупотреби: +420 380999333

Принципи:

 1. WEDOS Internet, a.s. приема само кореспонденция по имейл или телефонни обаждания, свързани с разрешаването на спорове за имена на домейни, и то само от валиден и надежден източник по своя преценка.
 2. Докладваният спор ще бъде разгледан от членовете на отдела за домейни, които ще решат дали са необходими допълнителни действия.
 3. Отделът за домейни ще започне процеса на разрешаване на спорове и след това ще координира всички комуникации.
 4. Ако е необходимо, отделът за домейни ще се свърже със собственика на домейна за допълнителна информация.
 5. Отделът за домейни ще продължи да следи притежателя на името на домейна, за да провери дали докладваният спор е разрешен.
 6. WEDOS Internet, a.s. ще окаже пълно съдействие на регистъра (или на друга упълномощена организация), ако е необходимо да се спре или отнеме име на домейн.
 7. След като докладваният спор бъде разрешен, отделът за домейни ще изпрати информация на всички заинтересовани страни. Освен това всички съобщения относно докладвания спор се съхраняват най-малко 2 години в съответствие с раздел 3.18.3 от ICANN RAA 2013.