Пробни периоди и възстановяване на суми

Възможно е да възстановите парите за уеб хостинг услуги, услуги за WebSite, услуги за WEDOS Disk, услуги за VPS SSD и VPS ON до 7 дни с пълно възстановяване на сумата (по каквато и да е причина). Възможно е да се направи същото за срок до 180 дни по определени причини (това важи и за наети сървъри).

7-дневен пробен период

Възможно е да се откажете от услугите за уеб хостинг, WebSite услуги, WEDOS Disk и VPS услуги до 7 дни (след завършване на поръчката) по каквато и да е причина и да получите пълно възстановяване на сумата. Необходимо е да изпратите оттеглянето си след влизане в системата чрез формуляра за контакт и да опишете подробно причините за решението си. Ще използваме вашите коментари и причини, за да подобрим допълнително нашите услуги.

7-дневният пробен период не се отнася за наети сървъри.

180-дневна гаранция за възстановяване на средства

Позволяваме отказ от уеб хостинг услуги, услуги за уеб сайтове, услуги за WEDOS Disk, VPS и наети сървъри (в случай на годишно плащане) за срок до 180 дни (от завършване на поръчката) с частично възстановяване на сумата, но само по следните 2 причини:
1. доказано недостатъчната производителност на сървърите на оператора
2. доказани повтарящи се повреди на сървъра, причинени от неизправност от страна на оператора.

Други причини не се приемат (например неподходящи параметри на уеб хостинг услугата или нейната конфигурация, липсващи функции и т.н.).

Прехвърляне към друга услуга

При прехвърляне от уеб хостинг услуга към виртуален или нает сървър (поради неподходящи параметри на споделения хостинг) е възможно да се откажете от уеб хостинг услугата и плащането (за неизползвания период) ще бъде прехвърлено (към новата услуга).