24/7 техническо наблюдение

Всички наши технологии, инфраструктура и услуги се наблюдават непрекъснато и всички проблеми се съобщават незабавно на техниците.

Използваме собствена система за мониторинг за наблюдение на сървъри, услуги и други елементи. В зависимост от сериозността на ситуацията тази система ни информира чрез електронна поща, предупреждения от монитора, незабавни съобщения или SMS. Този мониторинг е активен непрекъснато и инженерите могат да се намесят незабавно или дистанционно.

В бъдеще ще публикуваме резултатите от наблюдението и статистиката за предаването на данни и работното натоварване на отделните служби.