Hostingové novinky 08/2023

WEDOS Global

WEDOS Global je název naší infrastruktury rozprostírající se napříč celým světem, zahrnující tisíce našich vlastních fyzických serverů umístěných v desítkách lokalit. Každá tato lokalita je geograficky vybrána, aby efektivně sloužila svému bezprostřednímu okolí a poskytovala tak rychle a efektivně služby pro daný region.

Pro zvýšení efektivity navíc v každé lokalitě postupně zřizujeme „propoje“ neboli peering. Jedná se o přímá spojení, která WEDOS Global vytváří s klíčovými sítěmi a internetovými výměnnými body (IXP). Tyto propoje zajišťují minimalizaci odezvy a maximalizaci rychlosti přenosu dat, což umožňuje datům putovat nejefektivnějším způsobem.

Na infrastruktuře pak stavíme další služby, jako je například WEDOS Global Protection, který slouží jako jakýsi prostředník mezi Vaším webem a jeho návštěvníky, zajišťuje kybernetickou ochranu, zvyšuje rychlost a umožňuje vám používat nejnovější technologie, aniž byste museli měnit svého poskytovatele hostingových služeb. V podstatě stačí jen nasměrovat Vaši doménu na naše DNS.

Nové a plánované lokality

Dostali jsme se do fáze, kdy už ty „snadné“ lokality máme pokryté. Ty další, které bychom chtěli jsou náročnější získat. Jednak pro 45 fyzických serverů a 2 switche, což je minimum v každé lokalitě, potřebujeme alespoň garantovaných 100 Gbps konektivity, možnost dalšího škálování a také v daném datacentru musí být možnost připojit se do dalších velkých sítí. K tomu je třeba řešit otázky právní, lokální zákony a samozřejmě i rozumné ceny.

Irsko (Dublin)

Chceme posílit naše služby v EU. Irsko, konkrétně Dublin, se nám jeví jako zajímavá volba. Servery, switche a další hardware už máme na místě a čekáme až nám vše zapojí. Původní plán byl vše spustit do konce prázdnin, ale zřejmě se nám to protáhne až do září.

Posílení lokality – Francie (Paříž)

Díky zahraničním konferencím stoupl zájem o naše řešení ve světě. Získali jsme nové významné zákazníky, včetně zahraničních států (ne Česko to není, o našem řešení se s námi nikdo ani nebavil, i když jsme zdarma nabídli pomoc).

Pro část těchto významných zákazníků je důležitá lokalita ve Francii (Paříž), přes kterou jde velká část jejich provozu. Měli jsme zde 45 fyzických serverů a 2 switche. V srpnu jsme se rozhodli poslat tam další hardware a kapacitu zdvojnásobit. Na zapojení nových serverů čekáme.

Pro lepší odbavování provozu a rychlejší odezvu zde také umístíme vysoce výkonný switch Arista 7280TR-48C6. Ten obsahuje 48 x 10G a 6 x 100G portů, což nám umožní propojit se do dalších lokálních sítích. Jako první domlouváme France-IX, což je klíčový internetový výměnný bod (Internet Exchange Point, IXP) ve Francii.

Posílení lokality Hluboká nad Vltavou (olej)

Jedna z důležitých lokalit, která odbavuje většinu provozu v Česku je v našem datacentru WEDOS DC2. Jedná se o 90 fyzických serverů a 4 switche, které jsou chlazeny v olejové lázni. Jedná se o velice ekonomické a přitom ekologické řešení.

U tohoto bodu jsme u všech serverů navýšili RAM. Důvodem je příprava na testování nových funkcionalit, které WEDOS Global poskytuje a lepší a důkladnější analýza provozu pro hledání a eliminaci kybernetických hrozeb v reálném čase.

Frankfurt nad Mohanem (Německo)

Ačkoliv se může zdát, že geografická blízkost Německa není kritická, v oblasti internetové konektivity a odezvy hraje tato lokalita klíčovou roli. Německé internetové uzly jsou známy svou vysokou propustností a nízkou latencí, což je zásadní pro efektivní přenos dat po celé Evropě. Mít servery v Německu, konkrétně ve Frankfurtu nad Mohanem, znamená pro naše zákazníky lepší odezvu, stabilnější spojení a vyšší dostupnost služeb. Zvláště až se začneme zde propojovat přímo do dalších sítí.

Pokud se chceme dostat mezi TOP 5 provozovatelů DNS v Evropě, tak bez Německa to nepůjde.

Lokalitu máme domluvenou, smlouvy podepsané, hardware připravený, stačí poslat.

Nové a plánované propoje

Aktuálně jsou DNS WEDOS Global v TOP 25 na světě, ale pokud chceme být ještě lepší, tak je neustálá expanze a optimalizace našich propojů nezbytná. S růstem internetového provozu, větší poptávkou a zaváděním nových náročnějších služeb na konektivitu, jako je například CDN, se stává klíčovým zajistit, aby naše infrastruktura byla schopna efektivně a spolehlivě zpracovávat zvyšující se objem dat z celého světa.

Propoje hrají aktuálně zásadní roli v dosažení tohoto cíle. Přímé fyzické spojení s klíčovými uzly a poskytovateli minimalizuje tranzitní skoky v síti, což nám umožňuje snížit odezvu a zvýšit propustnost. Toto je zvláště důležité v kontextu našeho využití BGP Anycast – protokolu, který řídí směrování dat v rozsáhlých sítích. Anycast nám umožňuje mít více serverů se stejnou IP adresou, ale fyzicky umístěnými na různých místech po celém světě (v jednotlivých lokalitách). To znamená, že když uživatel požádá o obsah, BGP inteligentně směruje tento požadavek k nejbližší lokalitě, což zvyšuje rychlost a spolehlivost služby.

Nicméně, aby tento systém fungoval optimálně, je nezbytné mít robustní a dobře rozprostřenou síť propojů. Bez těchto propojů by naše schopnost směrovat provoz efektivně pomocí BGP Anycast byla omezena. Lokality jednoduše nestačí.

Každé nové propojení, které získáme, zvyšuje naši schopnost rychle a efektivně doručovat obsah uživatelům služeb postavených na WEDOS Global. Zároveň nám poskytuje větší redundanci a odolnost vůči výpadkům. Navíc internetový ekosystém se neustále mění a rozrůstá. Přibývají noví poskytovatelé a je třeba hledat nové možnosti, jak se s nimi propojit.

Aktuálně je WEDOS Global Anycast DNS:

  • TOP 25 na světě
  • TOP 10 v Evropě
  • TOP 30 v Severní Americe (jedná se o extrémně konkurenční prostředí)
  • Dostali jsme se do TOP 20 v regionu Austrálie a Oceánie
  • Dostali jsme se do TOP 20 v Asii (tento region je nesmírně obtížný, protože řada států má specifické zákony, ISP spolu často “nemluví” atd.)
  • V Africe jsme v TOP 20

Jsou to právě propoje, které potřebujeme.

LINX v Londýně

LINX (London Internet Exchange) je jeden z největších internetových výměnných bodů (IXP) na světě a nachází se v Londýně, Velká Británie, kde máme také jeden bod WEDOS Global. V srpnu se nám podařilo dotáhnout vše potřebné.

Díky našemu novému propojení s LINX budou mít uživatelé WEDOS Global Protection přístup k rychlejší, stabilnější a spolehlivější konektivitě. Ačkoliv máme v současné době vše propojené a připravené, ještě jsme nezačali s navázáním peeringových vztahů s klíčovými partnery v LINX. To nám umožní ještě více optimalizovat a zrychlit naše služby, zvláště pokud využíváte služby, které jsou na sítích těchto partnerů.

Připojením k LINX posilujeme naši síťovou infrastrukturu a zvyšujeme redundanci, což znamená vyšší odolnost vůči výpadkům, kybernetickým útokům a lepší celkovou dostupnost služby pro Vás.

Další propoje

Během letních měsíců jsme nezaháleli a s radostí Vám oznamujeme, že jsme úspěšně dokončili administrativní přípravy pro propojení našich služeb s klíčovými uzly v severní Evropě. Konkrétně se jedná o Švédsko, Finsko (FICIX), Norsko a Dánsko.

V současné době je vše připraveno k fyzickému propojení, což nám umožní poskytnout Vám ještě kvalitnější a spolehlivější služby v těchto regionech.

V Amsterdamu (Holandsko) domlouváme propoj do AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange), což je jeden z největších výměnných bodů na světě.

Další jako například VIX.at, BIX.hu, SIX.sk a mnoho dalších jsou v procesu.

WEDOS Global Protection

WEDOS Global Protection je služba postavená na naší celosvětové infrastruktuře WEDOS Global, kombinující technologie a metody pro optimalizaci a zabezpečení webových stránek a aplikací. Klíčovými pilíři služby jsou kybernetická bezpečnost, optimalizace webových stránek, integrace nejnovějších technologií a ochrana soukromí.

Kybernetická bezpečnost je zajišťována prostřednictvím mechanismů, jako je ochrana proti DDoS útokům na úrovních L3/L4 i L7, webový firewall (WAF) a reverzní proxy, což zajišťuje skrytí skutečné IP adresy serveru. Toto vše přispívá k minimalizaci rizik spojených s kybernetickými útoky a zajištění soukromí serveru.

Optimalizace webových stránek je klíčová pro dosažení co nejlepší uživatelské zkušenosti. S využitím technologií jako CDN, rychlé odezvy DNS serverů a přímých propojů do významných síťových uzlů (IXP) je zajištěno, že webový obsah je doručován efektivně a s minimálním zpožděním.

Co se týče technologií, WEDOS Global Protection je na čele inovací. S nativní podporou IPv6, zabezpečenými HTTPS spojeními díky certifikátům Let’s Encrypt a implementací HTTP/2 a plánovaným nasazením HTTP/3 do konce roku 2023, je služba připravena na současné i budoucí technologické výzvy.

V kontextu rostoucí potřeby rychlého a zabezpečeného přístupu k webovému obsahu je WEDOS Global Protection klíčovým nástrojem pro ty, kteří chtějí být krok napřed v digitálním prostředí.

Po testování opět nasazena ochrana přihlašování do WordPress

WordPress je s přehledem nejoblíbenější redakčním systémem na světě, a to s výrazným náskokem. Na našem sdíleném webhostingu hostujeme desítky tisíc instalací.

WEDOS Global Protection nabízí rozsáhlou kybernetickou ochranu právě pro WordPress založenou na technologii WAF (Web Application Firewall). Naše řešení účinně brání proti pokusům o zneužití bezpečnostních zranitelností, DDoS útokům (L3/L4/L7), útokům hrubou silou, určitému segmentu komentářového spamu a pokusům o identifikaci potenciálních zranitelností.

Je důležité zdůraznit, že tyto nežádoucí aktivity často zahrnují náročné dotazy na jádro WordPress a vybrané pluginy, které nevyužívají cache, což může značně vyčerpat serverové zdroje bez viditelného nárůstu návštěvnosti – automatizované skripty útočníků totiž obvykle nespouštějí JavaScript, který se pro měření používá.

Pokud využíváte WEDOS Global Protection, máte jistotu, že Váš WordPress je v bezpečí. Více technických podrobností můžete naleznout v naší znalostní bázi: https://kb.wedos.com/cs/wedos-global/global-protection-ochrana-webu-s-wordpress/

Během našich úvodních testů jsme dočasně deaktivovali ochranu přihlašovacího formuláře pomocí captcha kvůli zpětné vazbě jednotek uživatelů, kteří měli pocit, že je toto opatření zdržuje. V poslední době však zaznamenáváme významný nárůst útoků na přihlašovací formuláře, což některým instalacím působí komplikace.

V reakci na tuto situaci jsme se rozhodli, že od srpna budeme znovu implementovat ochranu všech přihlašovacích formulářů pomocí captcha (týká se jen přihlášení do WordPress). Naším cílem je optimalizovat captcha tak, aby byla co nejméně invazivní a co nejvíce intuitivní pro uživatele. Toto opatření bude specificky cílit na adresář /wp-admin/ a soubor wp-login.php.

Přes 350 tisíc domén má u nás DNS

Během srpna jsme milník 350 tisíc domén, které u nás mají aktivní DNS (aktuálně 350057). Službu DNS poskytujeme zdarma pro domény u nás registrované a pro domény, které směřují na naše webhostingové a mailhostingové služby. Nejoblíbenější je doména .cz (260215), .eu (34678) a .com (22324).

Do statistik nejsou započítány DNS vedené pro domény využívající WEDOS Global Protection. Tam je několik tisíc domén.

Pokud se o DNS chcete dozvědět více, tak máme v naší znalostní bázi detailní článek https://kb.wedos.com/cs/dns/dns-v-kostce/

Konference

O prázdninách se toho moc nedělo, takže jsme se připravovali na podzimní akce. Od září se opět rozjedeme na konference, kde se s námi můžete potkat.

Občas dostaneme od pořadatelů vstupenky zdarma. Pokud se tak stane, tak přímo na stránce akce.wedos.cz najdete formulář, kde si o ně budete moct napsat a my Vám je pošleme.

Kde se s námi můžete potkat

Máme za sebou zhruba rok intenzivního ježdění pro různých akcích. Hodně jsme se toho naučili. Vzhledem k omezeným lidským silám se hodláme zaměřit spíše na velké konference a odborné IT konference, kde můžeme na přednáškach prezentovat co děláme a umíme.

V záři máme domluvené následující akce:

  • 20.září – Byzon České Budějovice, na akci bude mít přednášku náš šéf Josef Grill
  • 21.září – Digitální sítě Plzeň, na akci budou mít přednášku náš síťař Pavel Trefný a event manager Karel Bříza

Dále domlouváme na poslední chvíli několik velkých zahraničních konferencí.

Více o akcích, kde nás můžete potkat se dozvíte na webu akce.wedos.cz.

Ajťákobraní 3.0

Byla schválena naše akce Ajťákobraní 3.0, která je zaměřená na nábor nových kolegů. Bude se konat v říjnu (přesné datum ještě upřesníme) a pokud vše půjde podle plánu, tak půjde o dvoudenní akci, kdy jeden den bude zaměřen na technické pozice a druhý na netechnické.

Ajťákobraní se skládá ze série přednášek, kde představíme WEDOS jako firmu a jak to u nás funguje, technologie které používáme a vizi společnosti. Zároveň vždy necháváme dostatek prostoru pro otázky a diskuze. Součástí Ajťákobraní jsou exkurze do našich datacenter a afterpárty, kde se můžeme lépe poznat.

Přednášky a vybrané diskuze budeme opět streamovat a pořídíme z nich záznam.

Napsali o nás

Přes 13 % .cz domén používajících e-maily je u WEDOS

Sdružení CZ.NIC vydalo analýzu mailových služeb na doméně .cz a v ní se WEDOS umístil suverénně nejvýše. Podle reportu je u nás přes 197 tisíc .cz domén s MX záznamem (doména má záznam, který umožňuje doručování e-mailů přes internet). Je to 13,29 % ze všech .cz domén s MX záznamem. Další v pořadí mají pod 9 %.

Pro naše zákazníky jsou e-maily klíčovou službou, a tak jim věnujeme patřičnou pozornost. Dáváme si pozor, aby naše mailservery nekončili na blacklistech, neustále vylepšujeme filtrování spamu a doručitelnost e-mailů. Proto počet zákazníků s e-mailem u nás roste.

Tento rok jsme dokonce spustili novou službu Mailhosting, který Vám umožňuje mít u nás pouze e-maily.

Webhosting NoLimit - SLEVA 60 %

Kupte si nový webhosting NoLimit se slevou 60 %

slevový kód: NWL23SRP
max. počet použití: 300×
platnost kupónu: do 9. 9. 2023

Mailhosting - SLEVA 60 %

Kupte si nový Mailhosting se slevou 60 %

slevový kód: NWL23SRP
max. počet použití: 300×
platnost kupónu: do 9. 9. 2023

Slevový kupon zadejte v prvním kroku objednávky. Sleva platí na první fakturační období.

Odběratelům našich novinek jsme do e-mailové zprávy přidali i slevový kupon na prodloužení webhostingu.

Přihlášení k odběru novinek

1-2× do měsíce zasíláme do e-mailových schránek informace o našich novinkách, akcích a službách. Přihlaste se k bezplatnému odběru Newsletteru WEDOS.