Pravidla a podmínky pro gTLD

Pravidla a podmínky registrace doménových jmen gTLD

Pravidla a podmínky registrace gTLD

Pravidla a podmínky registrace ccTLD

Zásady ICANN, které dodržujeme

Pravidla prodlužování domén

vycházející z ustanovení uvedených v Expired Registration Recovery Policy

Před vypršením platnosti doménového jména zašle Provozovatel (WEDOS Internet, a.s.) Zákazníkovi (Držiteli doménového jména) minimálně 3 upozornění na vypršení platnosti doménového jména:

 1. upozornění – 30 dní před expirací spolu se zaslanou výzvou k platbě na prodloužení dle platného ceníku domén Provozovatele.
 2. upozornění – 7 dní před expirací.
 3. upozornění – 5 dní po expiraci doménového jména spolu s pokyny pro platbu

Pokud se Vám doménové jméno nepodařilo prodloužit včas, berte na vědomí, že Provozovatel dodržuje následující zásady:

 • 8 dní po vypršení platnosti domény je doménové jméno vyřazeno z DNS, ale je stále možné ho prodloužit.
 • 30 dní po vypršení platnosti domény je doménové jméno smazáno, ale je možné ho obnovit za speciální obnovovací poplatek
 • 60 dní po vypršení platnosti domény je doménové jméno zrušeno a není ho možné ani obnovit.
 • 65 dní po vypršení platnosti je doménové jméno v náhodnou dobu uvolněno pro novou registraci.

Obnovou domény je myšleno uhrazení obnovovacího poplatku, dle platného ceníku : https://www.wedos.cz/domeny/priplatkove-sluzby

Tyto pravidla platí pouze pro domény, kde je Provozovatel přímým doménovým registrátorem a registrace nejsou zprostředkovány jiným registrátorem. 

Zásady pro příjem, zpracování a sledování sporů

Vytvoření tiketů pro řešení sporů doménových jmen gTLD lze přes:

Kontaktní formulář na doménové oddělení: domains@wedos.com

Telefonní číslo pro nahlášení sporu: +380 999 333

Zásady:

 1. WEDOS Internet, a.s. přijímá pouze emailovou korespondenci nebo telefon týkající se řešení sporů doménového jména a to pouze z platného a spolehlivého zdroje podle vlastního uvážení.
 2. Nahlášený spor vyhodnotí členové doménového oddělení a dle vlastního uvážení rozhodnou, zda jsou nezbytné další kroky.
 3. Doménové oddělení zahájí proces řešení sporů a následně bude koordinovat veškerou komunikace.
 4. V případě potřeby bude doménové oddělení kontaktovat majitele domény pro dodání dodatečných informací.
 5. Doménové oddělení bude nadále sledovat držitele doménového jména, zda byl nahlášený spor vyřešen.
 6. WEDOS internet, a.s. bude plně spolupracovat s registrem (nebo jiným oprávněným subjektem) v případě nutnosti pozastavit nebo zrušit doménové jméno.
 7.  Jakmile bude nahlášený spor vyřešen, doménové oddělení zašle informaci všem zainteresovaným stranám. Navíc veškerá komunikace ohledně nahlášeného sporu bude uchovávána nejméně 2 roky v souladu s oddílem 3.18.3 ICANN RAA z roku 2013.