Zkušební doba a vrácení peněz

U webhostingumailhostingu a služeb WebSiteWEDOS Disk, VPS SSDVPS ON a WMS je možné do 7 dní od zřízení odstoupit s vrácením celého poplatku z libovolného důvodu. Z určitých důvodů též do 180 dní (platí i pro dedikované servery).

Zkušební doba 7 dní

Webhosting, mailhosting, WebSite, WEDOS Disk, VPS a WMS je možno vypovědět do 7 dní od zřízení z libovolného důvodu a s vrácením celého zaplaceného poplatku. Výpověď je nutné poslat autorizovaně (po přihlášení) přes kontaktní formulář a podrobně popsat důvody výpovědi. Tyto připomínky a důvody využijeme ke zlepšování našich služeb.

Zkušební doba 7 dní se nevztahuje na dedikované servery.

Vrácení peněz do 180 dní

Umožňujeme vypovězení webhostingu, mailhostingu, služby WebSite, WEDOS Disk, VPS, dedikovaného serveru či WMS (v případě roční platby) do 180 dní od jeho zřízení s vrácením poměrné části peněz, ale pouze z následujících 2 důvodů:
1. prokazatelně nedostatečný výkon serverů provozovatele
2. prokázané opakované výpadky serverů, které byly způsobeny poruchou na straně provozovatele

Jiné důvody akceptovány nejsou (např. nevyhovující parametry webhostingu či jeho konfigurace, chybějící funkce apod.).

Přechod na jinou službu

Při přechodu z webhostingu na virtuální server, dedikovaný server, či WMS (z důvodu nevyhovujících parametrů sdíleného hostingu) je možné webhosting vypovědět a poměrná platba za nevyužité období webhostingu bude převedena.