Vyberte si DÁREK

Kupte si nový webhosting, WebSite, virtuální server, dedikovaný serverWMSWEDOS CloudWEDOS CD nebo WEDOS Disk a vyberte si dárek.

1 OBJEDNÁVKA = 1 DÁREK. Není to žádná soutěž, žádné losování, ale dárek získává každý.

Dárky nad 800 Kč

Pokud si u nás objednáte služby (webhosting NoLimitWebSite Profi, VPS, dedikovaný serverWMS, WEDOS Cloud, WEDOS CDWEDOS Disk) přesahující 800 Kč bez DPH, budete mít možnost si v prvním kroku objednávky vybrat jeden z následujících dárků:

Pánské tričko - polokošile

Dámské tričko - PUNK

Podmínky:

Dárek k webhostingu NoLimit a NoLimit Extra

Dárky nad 1600 Kč

Pokud si u nás objednáte služby (webhosting ExtraWebSite Premium, VPS, dedikovaný serverWMS, WEDOS Cloud, WEDOS CDWEDOS Disk) přesahující 1600 Kč bez DPH, budete mít možnost si v prvním kroku objednávky vybrat jeden z následujících dárků:

Bezdrátová magnetická powerbanka CubeNest S1B0

Bezdrátová magnetická nabíječka do auta CubeNest S1C0

Solární powerbanka s LED a kompasem

Podmínky:

Pravidla akce

  1. Úvodní ustanovení Tato pravidla závazně upravují podmínky a průběh akce, která je určena zákazníkům provozovatele.
  2. Provozovatel akce Provozovatelem akce je obchodní společnost WEDOS Internet, a.s. se sídlem Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou, 373 41, IČ: 28115708.
  3. Účastníci akce Účastníkem akce se automaticky stává každá fyzická nebo právnická osoba, s trvalým pobytem na území České republiky a Slovenské republiky, která jako zákazník provozovatele v době trvání akce řádně zaplatí objednané služby provozovatele, které jsou součástí akce (webhosting, WebSite, VPS ON, VPS SSD, WMS, WEDOS CD, WEDOS Cloud, dedikované servery, WEDOS Disk). Z akce jsou předem vyloučeny osoby, které jsou ve vztahu k provozovateli v pracovním či jiném obdobném poměru a příbuzní těchto osob.
  4. Termín a místo konání akce I. Akce probíhá ve dnech od 3. 1. 2024 do odvolání
  5. Odměna Odměnu si každý zákazník vybere v průběhu objednávky a to z následujících možností: – doména zdarma k webhostingu NoLimit, tj. zvolí si novou doménu z naší nabídky (.CZ, .EU, .ART, .ONLINE, .SITE, .WEBSITE, .STORE, .FUN, .TECH, .SPACE, .XYZ) a my zaregistrujeme tuto doménu zdarma na 1 rok. – pánské tričko (polokošile) WEDOS  – zasíláme pouze do ČR a SR. Minimální hodnota objednávky je 800 Kč bez DPH. – dámské tričko (WEDOS PUNK)  – zasíláme pouze do ČR a SR. Minimální hodnota objednávky je 800 Kč bez DPH. – Bezdrátová magnetická powerbanka CubeNest PREMIUM S1B0 – zasíláme pouze do ČR a SR. Minimální hodnota objednávky je 1600 Kč bez DPH. – Bezdrátová magnetická nabíječka CubeNest S1C0 – zasíláme pouze do ČR a SR. Minimální hodnota objednávky je 1600 Kč bez DPH. – Solární powerbanka s LED osvětlením a kompasem – zasíláme pouze do ČR a SR. Minimální hodnota objednávky je 1600 Kč bez DPH.
  6. Průběh akce a předání dárku Akce se účastní každý účastník splňující stanovené podmínky. Dárek získají všichni účastníci, kteří v období trvání akce řádně zaplatí za služby nebo produkty objednané u provozovatele, které jsou zahrnuté do akce (viz bod 3).V objednávce si účastník vyplní doručovací adresu (případně e-mailovou adresu) na kterou mu má být dárek zaslán. 
  7. Provozovatel neodpovídá za správnost údajů v registraci účastníka. Nebudou-li údaje uvedené účastníkem v registraci pravdivé, správné či aktuální a/nebo nebude možné doručení z příčin, které nejsou na straně provozovatele (např. nefunkční nebo plná e-mailová schránka, nevyzvednutí zásilky) a z tohoto důvodu se nepodaří účastníkovi doručit odměnu, nenese za to provozovatel odpovědnost. V takovém případě odměna zůstává ve vlastnictví provozovatele a nebude účastníkovi předána. Provozovatel akce si vyhrazuje právo jednostranně měnit nebo upravit pravidla akce, zkrátit nebo prodloužit dobu jejího trvání nebo akci zrušit a to kdykoliv, bez udání důvodů a bez náhrady. Takové změny nemají vliv na již objednané služby a tím získané odměny, které budou účastníkům předány podle pravidel platných v době jejich objednávky. Změny v akci jsou účinné ode dne jejich zpřístupnění na webových stránkách provozovatele. Provozovatel je oprávněn kontrolovat dodržování podmínek akce účastníky. Veškeré záležitosti, stížnosti a případné spory spojené se akcí posuzuje a s konečnou platností řeší provozovatel. Provozovatel je oprávněn vyřadit z akce účastníka, který porušil její pravidla nebo nesplnil podmínky pro přiznání odměny. V takovém případě nebude účastníkovi odměna předána. Provozovatel není odpovědný za plnění třetích osob dodané účastníkům. Záruční a další podmínky vztahující se k odměnám se řídí podmínkami jejich dodavatelů a obecně závaznými právními předpisy České republiky. Nároky z vad odměn musí účastník uplatňovat u jejich dodavatele, kterému přísluší vyřizování reklamací. Dále není odpovědný za nedostatky či prodlení při přepravě odměny k účastníkovi, kterou zajišťuje Česká pošta nebo jiný přepravce.
  8. Osobní údaje Provozovatel akce těmito pravidly informuje účastníky, že osobní údaje v rozsahu jména, příjmení a kontaktních údajů (zj. adresa, telefonní číslo, e-mail) budou spravovány a zpracovány provozovatelem v elektronické formě pro účely této akce v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastí v akci je účastníkem dán souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů, přičemž tyto údaje poskytuje provozovateli dobrovolně, bezplatně a na dobu neurčitou. Účastník má právo na přístup k osobním údajům, které poskytl provozovateli při registraci, a k jejich opravě, stejně jako další práva stanovená v § 11, 12 a 21 zákona č. 121/2000 Sb., zejména na blokování, provádění oprav, doplňování nebo likvidaci osobních údajů a případně i na satisfakci, dojde-li při zpracování osobních údajů k rozporu s ochranou soukromí nebo osobního života účastníka. Účastník má rovněž právo svůj souhlas se zpracováním údajů písemně odvolat na adrese sídla provozovatele, čímž bude vyloučen z další účasti na akci. Jestliže mu již byla přiznána odměna, která mu do doby odvolání souhlasu ještě nebyla doručena nebo předána, ztrácí na ni nárok.
Provozovatel - WEDOS Internet, a.s., si vyhrazuje právo změnit podmínky akce, případně akci kdykoliv ukončit. O změnách nebo ukončení bude informovat na této stránce s příslušným zvýrazněním podstatných informací.