Neomezený prostor u webhostingu

Prostor pro umístění souborů u webhostingu skutečně nijak neomezujeme, není nastaven žádný limit. Zákazníci si tedy mohou nahrát libovolné množství souborů. Není však možné si k nám nahrávat úplně cokoliv.

Webhosting lze využít pouze pro soubory, které

 • slouží k prezentaci na webu nebo zajišťují provoz této prezentace
 • jsou určené veřejnosti (případně omezené skupině pod heslem) a vede na ně z příslušného webu odkaz
 • jsou dílem zákazníka či k nim má zákazník písemný souhlas se zveřejněním od jejich autora (majitele autorských práv)
 • nejsou v rozporu se článkem „Vyloučení z provozu“ našich smluvních podmínek (viz. dále)

Webhosting neslouží pro

 • zálohování
 • archiv soukromých dokumentů, videí a dalších dat
 • programy nebo data, která nejsou určena ke zveřejnění a neslouží k prezentování v rámci tohoto webhostingu
 • ukládání a distribuci obrázků (nebo jiných druhů souborů), které neslouží primárně k prezentování v rámci tohoto webhostingu, ale pro jiné weby (například slouží jako CDN pro jiné weby), přičemž přístup z jiných URL adres (než konkrétní webhosting) může být poskytovatelem omezen
 • ukládání a/nebo zveřejňování cizích dokumentů, videí, cizích fotografií, cizího software a dalších dat, ke kterým nemá zákazník písemný souhlas od jejich autora (majitele autorských práv)

Pokud hledáte prostor pro zálohování či archivování, využijte naši službu WEDOS Disk – základní variantu nabízíme k webhostingu, VPS a dedikovaným serverům zdarma.

Zakázané aktivity

Na našich serverech je zakázáno provozovat webhosting, ukládat data či provádět aktivity, které alespoň částečně spadají do některé z následujících kategorií:

 • je to v rozporu s právním řádem České republiky či platnými mezinárodními úmluvami
 • je to v rozporu s dobrými mravy
 • porušování autorských, patentových, průmyslových nebo jiných podobných práv
 • rozesílání nevyžádaných zpráv (spam)
 • přímé či nepřímé poškozování jakýchkoliv práv třetích osob
 • přetěžování infrastruktury nebo technických či softwarových prostředků Provozovatele či jiných stran
 • ohrožování soukromí nebo bezpečnosti jiných systémů či osob

Porušení pravidel

V praxi to funguje tak, že pojmeme-li podezření z porušování těchto pravidel, jsme oprávněni si od zákazníka vyžádat vysvětlení původu a účelu souborů, uložených na jeho webhostingu, příp. si vyžádat písemný souhlas autora souborů s jejich zveřejněním na daném webhostingu.

Jestliže zákazník na naši opakovanou výzvu vysvětlení či písemné potvrzení nedodá, jsme oprávněni tato data z webhostingu smazat.

Ale nemusíte se nás bát. Pokud to jsou vaše data, vaše obrázky, vaše videa a jejich umístěním pravidla neporušujete, tak si jich skutečně můžete na našem webhostingu umístit libovolné množství.

Podrobnosti naleznete ve smluvních podmínkách.

Dopřejte si vysoký výkon, stabilitu a kvalitu! Ideální pro WordPress, Joomla, e-shopy ...

HPE Moonshot

Služba je provozovaná na značkových serverech HPE Moonshot, které jsou společností Hewlett Packard Enterprise vyvíjené speciálně pro obří cloudová řešení.

45 výkonných serverů v jednom boxu o velikosti 4 a 1/3U. Každý server s konektivitou 2 x 10 Gbps do redundantních switchů. Konektivita celého boxu až 8 x 40 = 320 Gbps! Celkově až 450 serverů v jednom racku.
Jen a pouze NVMe SSD disky.