Επιλέξτε ένα ΔΩΡΟ

Αγοράστε μια νέα υπηρεσία web hosting, VPS, dedicated server ή WEDOS Disk και επιλέξτε ένα δώρο. 1 ΠΑΡΑΓΓΕΛΊΑ = 1 ΔΏΡΟ. Δεν πρόκειται για διαγωνισμό ή κλήρωση – όλοι παίρνουν ένα δώρο.

WEDOS Χειμερινό καπέλο

Αγοράστε μια υπηρεσία web hosting, WebSite, VPS, dedicated server, WMS, WEDOS Cloud, WEDOS CD ή WEDOS Disk και μπορείτε να επιλέξετε ένα δώρο – WEDOS Winter cap. Στέλνουμε μόνο στην Τσεχική Δημοκρατία, εντός 30 ημερών.

Προϋποθέσεις για το δώρο - WEDOS Winter Cap

WEDOS T-shirt

Αγοράστε μια υπηρεσία φιλοξενίας ιστοσελίδων, WebSite, VPS, dedicated server, WMS, WEDOS Cloud, WEDOS CD ή WEDOS Disk και μπορείτε να επιλέξετε ένα δώρο – ανδρικό μπλουζάκι πόλο WEDOS ή γυναικείο PUNK T-shirt WEDOS. Στέλνουμε μόνο στην Τσεχική Δημοκρατία, εντός 30 ημερών.

Προϋποθέσεις για το δώρο - WEDOS T-shirt

Όροι και Προϋποθέσεις

 1. Εισαγωγικές διατάξεις Οι παρόντες κανόνες τροποποιούν τους όρους και τη λειτουργία της προσφοράς, η οποία προορίζεται για τους πελάτες του Διαχειριστή.
 2. Ο χειριστής της προσφοράς
  Την εκδήλωση διαχειρίζεται η WEDOS Internet, a.s. με έδρα στη διεύθυνση Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Τσεχική Δημοκρατία IČ: 28115708.
 3. Οι συμμετέχοντες
  Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με μόνιμη κατοικία στην επικράτεια της Τσεχικής Δημοκρατίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας, το οποίο είναι πελάτης του Διαχειριστή, θα γίνει αυτόματα συμμετέχων, εάν παραγγείλει μια υπηρεσία στην οποία εφαρμόζεται αυτή η προσφορά (NoLimit web hosting, NoLimit Extra web hosting, VPS ON, VPS SSD, dedicated servers , WEDOS Disk). Από την εκδήλωση αποκλείονται τα άτομα που συνδέονται με τον Διαχειριστή με σχέση εργασίας ή παρόμοια σχέση και οι συγγενείς των ατόμων αυτών.
 4. Ημερομηνία και τόπος προσφοράς
  Η προσφορά ισχύει από τις 19 Δεκεμβρίου 2018, μέχρι νεωτέρας.
 5. Δώρο Κάθε πελάτης επιλέγει την ανταμοιβή του κατά την παραγγελία, από τις ακόλουθες επιλογές:

  δωρεάν domain με NoLimit Web Hosting
  , δηλ. ο Πελάτης επιλέγει ένα νέο domain από την επιλογή (SK, EU, PL) και το καταχωρούμε δωρεάν για την περίοδο 1 έτους. – ανδρικό t-shirt (πόλο) WEDOS – γυναικείο t-shirt (πόλο) WEDOS
 6. Η προσφορά και η παράδοση
  Κάθε συμμετέχων που πληροί τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις συμμετέχει στην εκδήλωση. Όλοι οι συμμετέχοντες που πληρώνουν κανονικά τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα που παραγγέλθηκαν από τον φορέα εκμετάλλευσης που περιλαμβάνεται στην εκδήλωση (βλ. σημείο 3) θα λάβουν το δώρο. Στην παραγγελία, ο συμμετέχων συμπληρώνει τη διεύθυνση παράδοσης (ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) στην οποία θα αποσταλεί το δώρο.
 7. Ο Διαχειριστής δεν ευθύνεται για την ορθότητα των δεδομένων στην εγγραφή του συμμετέχοντα. Εάν οι πληροφορίες που παρέχονται στον Διαχειριστή κατά την εγγραφή δεν είναι αληθείς, σωστές ή ενημερωμένες ή/και η παράδοση δεν είναι δυνατή για λόγους που δεν οφείλονται στον Διαχειριστή (π.χ. μη λειτουργικό ή γεμάτο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μη παραλαβή της αποστολής), ο συμμετέχων δεν θα λάβει το δώρο. Ο Διαχειριστής δεν είναι υπεύθυνος γι’ αυτό. Στην περίπτωση αυτή, το δώρο παραμένει στην ιδιοκτησία του Διαχειριστή και δεν παραδίδεται στον συμμετέχοντα. Ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει μονομερώς τους κανόνες της προσφοράς, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκεια της προσφοράς ή να ακυρώσει την προσφορά ανά πάσα στιγμή, χωρίς αιτιολόγηση και χωρίς αποζημίωση. Οι αλλαγές αυτές δεν επηρεάζουν τις υπηρεσίες που έχουν ήδη παραγγελθεί και, συνεπώς, οι ανταμοιβές που επιλέγονται θα μεταβιβαστούν στους συμμετέχοντες σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν κατά τη στιγμή της παραγγελίας τους. Οι αλλαγές στην προσφορά ισχύουν από την ημερομηνία διάθεσής τους στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή. Ο Διαχειριστής δικαιούται να ελέγχει τη συμμόρφωση των συμμετεχόντων με τους όρους και τις προϋποθέσεις της προσφοράς. Όλα τα θέματα, τα παράπονα και οι πιθανές διαφορές που σχετίζονται με την προσφορά αξιολογούνται και επιλύονται οριστικά από τον Διαχειριστή. Ο Διαχειριστής έχει το δικαίωμα να αποκλείσει έναν συμμετέχοντα που έχει παραβιάσει τους κανόνες του ή δεν έχει εκπληρώσει τους όρους της προσφοράς. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο συμμετέχων δεν θα λάβει την ανταμοιβή. Ο φορέας εκμετάλλευσης δεν ευθύνεται για την απόδοση τρίτων που παραδίδουν δώρα στους συμμετέχοντες. Η εγγύηση και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις σχετικά με το δώρο διέπονται από τους όρους των προμηθευτών τους και τους γενικά δεσμευτικούς νομικούς κανονισμούς της Τσεχικής Δημοκρατίας. Ο συμμετέχων πρέπει να απευθυνθεί στον πάροχο παράδοσης για παράπονα. Επιπλέον, ο Διαχειριστής δεν ευθύνεται για τυχόν ελλείψεις ή καθυστερήσεις στη μεταφορά του δώρου στον συμμετέχοντα, η οποία πραγματοποιείται από την Τσεχική Ταχυδρομική Εταιρεία ή άλλη εταιρεία ταχυμεταφορών.
 8. Προσωπικές πληροφορίες Μέσω των παρόντων κανόνων, ο Διαχειριστής ενημερώνει τους συμμετέχοντες ότι τα προσωπικά δεδομένα, όπως το όνομα, το επώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, e-mail), θα διαχειρίζεται και θα επεξεργάζεται ο Διαχειριστής σε ηλεκτρονική μορφή για τους σκοπούς της παρούσας προσφοράς σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 101/ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Με τη συμμετοχή του στην εκδήλωση, ο συμμετέχων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των εν λόγω προσωπικών δεδομένων, παρέχοντας τις πληροφορίες αυτές στον Διαχειριστή οικειοθελώς, δωρεάν και για αόριστο χρονικό διάστημα. Ο συμμετέχων έχει το δικαίωμα πρόσβασης και αλλαγής των δεδομένων αυτών, καθώς και άλλα δικαιώματα που αναφέρονται στα άρθρα 11, 12 και 21 του νόμου αριθ. 121/2000 Coll., ιδίως για τη δέσμευση, διόρθωση, συμπλήρωση ή εκκαθάριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Κατά περίπτωση, ο φορέας εκμετάλλευσης διατηρεί το δικαίωμα ικανοποίησης, εάν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων έρχεται σε σύγκρουση με την προστασία της ιδιωτικής ζωής ή της προσωπικής ζωής του συμμετέχοντα . Ο συμμετέχων έχει επίσης το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των δεδομένων εγγράφως στη διεύθυνση της έδρας του Διαχειριστή, αποκλειόμενος έτσι από την περαιτέρω συμμετοχή του στην εκδήλωση. Εάν έχει ήδη επιλέξει ένα δώρο το οποίο δεν έχει ακόμη παραληφθεί ή παραδοθεί σε αυτόν, χάνει το δικαίωμα σε αυτό το δώρο, ακόμη και αν το επέλεξε πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσής του.
Ο Διαχειριστής - WEDOS Internet, a.s., διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους της προσφοράς ή να τη διακόψει ανά πάσα στιγμή. Οι πελάτες θα ειδοποιούνται για αλλαγές ή τερματισμούς σε αυτή τη σελίδα με την επισήμανση των σχετικών πληροφοριών.