Αντίγραφα ασφαλείας

Πληροφορίες σχετικά με τη φιλοξενία ιστοσελίδων και τα αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων VPS.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για τις υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων NoLimit Extra

Παρέχουμε καθημερινά αντίγραφα ασφαλείας του περιεχομένου της ιστοσελίδας, όλων των βάσεων δεδομένων και των e-mail, με την έκδοση NoLimit Extra των υπηρεσιών φιλοξενίας ιστοσελίδων. Δημιουργείται αντίγραφο ασφαλείας κάθε βράδυ, τα αντίγραφα ασφαλείας είναι διαθέσιμα για 5 ημέρες. Η ανάκτηση είναι δωρεάν από αυτό το καθημερινό αντίγραφο ασφαλείας, γίνεται από τους τεχνικούς μας κατόπιν αιτήματος μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας (παρακαλώ συνδεθείτε).

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για τις υπηρεσίες NoLimit Web Hosting και Server Hosting

Για την έκδοση NoLimit των υπηρεσιών φιλοξενίας ιστοσελίδων και VPS, παρέχουμε εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας – δημιουργούμε ένα αντίγραφο των δεδομένων σε μια συστοιχία εφεδρικών δίσκων μία φορά την εβδομάδα.

Αυτά τα αντίγραφα ασφαλείας, ωστόσο, είναι δεν είναι προσβάσιμες στους πελάτες και δεν προορίζονται για τακτική ανανέωση κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Τα κρατάμε σε περίπτωση που συμβεί μια κατάρρευση διακομιστή ή δίσκου και αναγκαστούμε να επαναφέρουμε τα δεδομένα.

Συνιστάται στους πελάτες να δημιουργούν οι ίδιοι αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων τους σε περίπτωση που διαγράψουν ή καταστρέψουν κάτι κατά λάθος.

Εάν ο πελάτης μας ζητήσει να ανακτήσουμε τα δεδομένα του από το αντίγραφο ασφαλείας, αυτό υπόκειται στην εφάπαξ χρέωση 20,83 € χωρίς ΦΠΑ (25,20 € με ΦΠΑ). Το αίτημα πρέπει να αποσταλεί μέσω της ιστοσελίδας Επικοινωνήστε με τη φόρμα (είναι απαραίτητο να συνδεθείτε) και συμφωνήστε με την αμοιβή. Μετά την ανάκτηση δεδομένων, θα εκδοθεί τιμολόγιο με ημερομηνία λήξης 7 ημερών.

Επαναφέρουμε τα δεδομένα από το τελευταίο διαθέσιμο αντίγραφο ασφαλείας, το οποίο μπορεί να είναι έως και 7 ημερών. Η ημερομηνία του τελευταίου αντιγράφου ασφαλείας των συγκεκριμένων δεδομένων θα παρέχεται κατόπιν αιτήματος.

Στην περίπτωση τωνυπηρεσιών φιλοξενίας web , θα αντιγράψουμε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ή/και της βάσης δεδομένων της υπηρεσίας φιλοξενίας ιστοσελίδων, ώστε ο πελάτης να έχει πρόσβαση σε αυτό μέσω FTP.

Δεν δημιουργούμε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων εικονικούς ιδιωτικούς διακομιστές, αλλά αποθηκεύστε ολόκληρη την εικόνα του εικονικού δίσκου. Κατά την ανάκτηση, θα τον συνδέσουμε ως άλλον δίσκο στο VPS και ο πελάτης θα μπορεί να τον συνδέσει και να αντιγράψει τα δεδομένα.

Δεν δημιουργούμε αντίγραφα ασφαλείας οποιωνδήποτε αρχείων από τουςαποκλειστικούς διακομιστές .