Όροι και Προϋποθέσεις

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις της WEDOS Internet, a.s., Όροι και Προϋποθέσεις Υπηρεσιών Χώρου της WEDOS, Όροι και Προϋποθέσεις Φιλοξενίας της WEDOS και Όροι και Προϋποθέσεις Υπηρεσιών Παρακολούθησης της WEDOS OnLine.

Τρέχοντες Όροι και Προϋποθέσεις

Κατάλογος εταιρειών που ανήκουν στον Όμιλο WEDOS

Με βάση αυτούς τους ΤΣ&Κ, οι ακόλουθες εταιρείες ανήκουν στον Όμιλο WEDOS:

WEDOS Internet, a.s., CIN 28115708
αριθμός φακέλου B 1886 που τηρείται στο περιφερειακό δικαστήριο της Č. Budějovice από 21/12/2009
Αναγνωριστικό κουτιού δεδομένων: dc6iqnh

WEDOS.cz, s.r.o., CIN 09675957
αριθμός φακέλου C 30436 που τηρείται στο περιφερειακό δικαστήριο της Č. Budějovice από 13/11/2020
Αναγνωριστικό κουτιού δεδομένων: bnsr6fv

WEDOS Pay, s.r.o., CIN 09674349
αριθμός φακέλου C 30432 που τηρείται στο περιφερειακό δικαστήριο της Č. Budějovice από 13/11/2020
Αναγνωριστικό κουτιού δεδομένων: r38r6e8

WEDOS WHOIS Domain Privacy Protection, s.r.o., CIN 09676210
αριθμός φακέλου C 30439 που τηρείται στο περιφερειακό δικαστήριο της Č. Budějovice από 13/11/2020
Databox ID: kf3r6fr

WEDOS Energy, a.s., CIN 28115694
αριθμός φακέλου B 1887 που τηρείται στο περιφερειακό δικαστήριο της Č. Budějovice από 21/12/2009
Databox ID: 4jviqmp

WEDOS Property, s.r.o., CIN 25126849
αριθμός φακέλου C 15537 που τηρείται στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Č. Budějovice από 17/05/1997
Databox ID: diyqc4e

www.POJISTENI.cz, a.s., CIN 28070283
αριθμός φακέλου Β 1622 που τηρείται στο περιφερειακό δικαστήριο της Č. Budějovice από 04/09/2007
Αναγνωριστικό κουτιού δεδομένων: btbgz5b

Όλες οι εταιρείες με έδρα:
Masarykova 1230
373 41 Hluboká nad Vltavou
Τσεχική Δημοκρατία

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για τους νέους πελάτες από την 1η Απριλίου 2021. Ισχύουν για τους υφιστάμενους πελάτες από την 1η Ιουνίου 2021.