Δοκιμαστικές περίοδοι και επιστροφές χρημάτων

Είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων για υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων, υπηρεσίες WebSite, υπηρεσίες WEDOS Disk, υπηρεσίες VPS SSD και υπηρεσίες VPS ON για έως και 7 ημέρες με πλήρη επιστροφή χρημάτων (για οποιονδήποτε λόγο). Είναι δυνατόν να γίνει το ίδιο για έως και 180 ημέρες για ορισμένους ειδικούς λόγους (αυτό ισχύει και για τους dedicated servers).

Δοκιμαστική περίοδος 7 ημερών

Είναι δυνατή η υπαναχώρηση από τις υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων, τις υπηρεσίες WebSite, τις υπηρεσίες WEDOS Disk και τις υπηρεσίες VPS για έως και 7 ημέρες (μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας) για οποιονδήποτε λόγο και η πλήρης επιστροφή χρημάτων. Είναι απαραίτητο να στείλετε την απόσυρσή σας μετά την είσοδό σας μέσω της φόρμας επικοινωνίας και να περιγράψετε λεπτομερώς τους λόγους της απόφασής σας. Θα χρησιμοποιήσουμε τα σχόλια και τους λόγους σας για να βελτιώσουμε περαιτέρω τις υπηρεσίες μας.

Η δοκιμαστική περίοδος των 7 ημερών δεν ισχύει για τους dedicated servers.

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 180 ημερών

Επιτρέπουμε την απόσυρση από τις υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων, τις υπηρεσίες WebSite, τις υπηρεσίες WEDOS Disk, τους VPS και τους dedicated servers (σε περίπτωση ετήσιας πληρωμής) για έως και 180 ημέρες (από την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας) με μερική επιστροφή χρημάτων, αλλά μόνο για τους ακόλουθους 2 λόγους:
1. η αποδεδειγμένα ανεπαρκής απόδοση των διακομιστών του φορέα εκμετάλλευσης
2. αποδεδειγμένες επανειλημμένες βλάβες του διακομιστή που οφείλονται σε δυσλειτουργία από την πλευρά του χειριστή.

Άλλοι λόγοι δεν γίνονται δεκτοί (π.χ. ακατάλληλες παράμετροι της υπηρεσίας φιλοξενίας ιστοσελίδων ή της διαμόρφωσής της, ελλείψεις λειτουργιών κ.λπ.).

Μεταφορά σε διαφορετική υπηρεσία

Κατά τη μεταφορά από μια υπηρεσία φιλοξενίας ιστοσελίδων σε έναν εικονικό ή αποκλειστικό διακομιστή (λόγω ακατάλληλων παραμέτρων κοινής φιλοξενίας), είναι δυνατή η αποχώρηση από την υπηρεσία φιλοξενίας ιστοσελίδων και η πληρωμή (για την αχρησιμοποίητη περίοδο) θα μεταφερθεί (στη νέα υπηρεσία).