Τεχνική επιτήρηση 24/7

Όλη η τεχνολογία, η υποδομή και οι υπηρεσίες μας παρακολουθούνται συνεχώς και όλα τα προβλήματα αναφέρονται αμέσως στους τεχνικούς.

Χρησιμοποιούμε το δικό μας σύστημα παρακολούθησης για την παρακολούθηση διακομιστών, υπηρεσιών και άλλων στοιχείων. Ανάλογα με τη σοβαρότητα της κατάστασης, το σύστημα αυτό μας ενημερώνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προειδοποιήσεων οθόνης, άμεσων μηνυμάτων ή SMS. Αυτή η παρακολούθηση είναι ενεργή συνεχώς και οι μηχανικοί μπορούν να επέμβουν άμεσα ή εξ αποστάσεως.

Στο μέλλον, θα δημοσιεύσουμε αποτελέσματα από την παρακολούθηση και τις στατιστικές μας σχετικά με τις διαβιβάσεις δεδομένων και τον φόρτο εργασίας των επιμέρους υπηρεσιών.