Certyfikacja

Certyfikacja wg norm ISO jest gwarancją tego, że w naszej firmie przestrzegamy konkretnych zasad (bez względu na to, czy chodzi o prawo, wewnętrzne standardy
czy przepisy). Nie zmieniamy sposobu postępowania w zależności od nastroju czy pogody, ale przestrzegamy procedur, które gwarantują naszym klientom
niezmienną jakość oferowanych usług.

Jako pierwsi już w 2011 roku zdecydowaliśmy się na certyfikację wg norm ISO 9001 (system zarządzania jakością) i ISO 14001 (system zarządzania środowiskowego). Wybraliśmy te certyfikaty, ponieważ dbamy o środowisko, dlatego też kupujemy na przykład specjalne, energooszczędne procesory do naszych serwerów. Później, w roku 2013 dodaliśmy ISO 27001 (system zarządzania bezpieczeństwem informacji), tj. ISO koncentrujące się na bezpieczeństwie informacji. Certyfikat ISO 27001 od TÜV SÜD koncentruje się na systematycznej ocenie i zarządzaniu bezpieczeństwem informacji poufnych, które dotyczą pracowników, procedur, systemu informatycznego, a nawet strategii firmy.

Jako jedni z nielicznych w Czechach zyskaliśmy na początku 2021 roku dwa kolejne, ważne certyfikaty. Są to ISO 27017 (wytyczne dotyczące środków zabezpieczeń informacji dla usług w chmurze) i ISO 27018 (zbiór zasad ochrony danych osobowych w chmurach publicznych). Oba certyfikaty rozszerzają ISO 27001 i odnoszą się do usług w chmurze.

ISO 9001

 • Zapewnimy stabilną i niezmienną jakość usług.
 • Cała firma i wszystkie obowiązujące w niej procesy są oparte na przestrzeganiu przepisów prawa.
 • Wszystkie procesy i działania realizowane wewnątrz firmy mają swój porządek
  i są oparte na wcześniej zdefiniowanych regułach.
 • Ustanowiliśmy środki zapobiegające występowaniu błędów i awarii
  u oferowanych usług.

ISO 14001

 • Przedstawia nasz pozytywny stosunek do środowiska.
 • W naszej firmie bardzo poważnie traktujemy ochronę środowiska
  i zapobieganie jego degradacji.
 • Podejmowane przez nas kroki mają na celu zminimalizowanie wpływu naszych działań na środowisko.
 • Zapobiegamy jakimkolwiek szkodom w środowisku.

ISO 27001

 • Ten certyfikat potwierdza, że umiemy systematycznie identyfikować
  i minimalizować ryzyko bezpieczeństwa informacji.
 • Posiadamy plany zarządzania ciągłością działania na wypadek sytuacji kryzysowej spowodowanej przez człowieka lub naturę.
 • Lepiej chronimy poufne informacje i zmniejszamy ryzyko ataku hakerów.
 • Szybciej radzimy sobie z konsekwencjami ataku i ulepszamy nasz system na wypadek wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych.
 • Posiadamy uporządkowaną i globalnie rozpoznawaną metodologię bezpieczeństwa informacji.
 • Postępujemy zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umów.

ISO 27017

 • Definiuje role i obowiązki w środowisku chmurowym.
 • Określa jasne i bezpieczne zasady usuwania wszystkich danych z chmury.
 • Określa zasady separacji obsługi klienta w środowisku wirtualnym.
 • Definiuje zabezpieczenia software’owe (chmurowe), jak i hardware’owe (fizyczne).
 • Definiuje sposób monitorowania usług w chmurze.

ISO 27018

 • Oferuje większe bezpieczeństwo danych osobowych i informacji.
 • Gwarantuje przejrzystość wykorzystania danych osobowych.
 • Określa zasady przekazywania danych podwykonawcom.
 • Spełnia wszystkie normy prawne.

Polityka ISO