Akcjonariusze

WEDOS został założony w 2010 roku i w ciągu 31 miesięcy stał się największym dostawcą usług hostingowych w Czechach.

Obecny kapitał zakładowy firmy WEDOS Internet, a.s. (wpisany w rejestrze handlowym) to 23 miliony koron. Kapitał zakładowy jest rozdzielony na 230 000 akcji o wartości nominalnej 100,- CZK.

Struktura akcjonariatu

Obecna struktura akcjonariatu przedstawia się następująco:

  • 47,826 % akcji posiada WEDOS Property, s.r.o., której 100 % właścicielem jest Josef Grill
  • 39,1304 % akcji posiada Josef Grill, założyciel firmy
  • 8,75 % akcji posiada Zdeňka Grill, założycielka firmy
  • 4,29347 % akcji jest rozdzielonych pomiędzy 121 różnych akcjonariuszy

Na przełomie ostatnich lat wielokrotnie otrzymywaliśmy oferty od zagranicznych inwestorów zainteresowanych zakupem całej firmy. Nasza firma nie jest jedna na sprzedaż. Nadal jesteśmy na początku.

Atrakcje - w języku czeskim