Zasady i warunki dla gTLD

Zasady i warunki rejestracji nazw domenowych gTLD

Zasady i warunki rejestracji gTLD

Zasady ICANN, których przestrzegamy

Zasady przedłużania domen

na podstawie przepisów określonych w Expired Registration Recovery Policy

Przed wygaśnięciem nazwy domeny Operator (WEDOS Internet, a.s.) wysyła Klientowi (Abonamentowi Nazwy Domeny) co najmniej 3 powiadomienia o zbliżającej się dacie wygaśnięcia nazwy domeny:

 1. powiadomienie – 30 dni przed wygaśnięciem włącznie z przesłaniem proformy za przedłużenie na kwotę zgodną z obowiązującym cennikiem domen Operatora.
 2. powiadomienie – 7 dni przed wygaśnięciem
 3. powiadomienie – 5 dni po wygaśnięciu nazwy domeny włącznie z danymi do płatności

Jeśli nie udało Ci się przedłużyć domeny w terminie, miej na uwadze, że Operator postępuje wg następujących zasad:

 • 8 dni po wygaśnięciu domena przestaje być aktywna, ale nadal można ją przedłużyć.
 • 30 dni po wygaśnięciu domeny następuje usunięcie nazwy domeny. Przedłużenie domeny jest możliwe po dokonaniu opłaty za odnowienie.
 • 60 dni po wygaśnięciu domena zostaje usunięta bez możliwości odnowienia.
 • 65 dni po wygaśnięciu w dowolnym momencie w ciągu dnia, następuje uwolnienie nazwy domeny do puli nazw wolnych.

Pod pojęciem odnowienie domeny rozumie się dokonanie opłaty za odnowienie, zgodnie z obowiązującym cennikiem: https://www.wedos.cz/domeny/priplatkove-sluzby.

Zasady te mają zastosowanie tylko do tych domen, w przypadku których Operator jest bezpośrednim rejestratorem, tj. w rejestracji nie pośredniczy inny rejestrator.

Zasady przyjmowania, rozpatrywania i monitorowania sporów

Wytworzenie ticketu dotyczącego rozwiązania sporu o nazwę domeny gTLD jest możliwe za pomocą: E-maila kontaktowego do działu domen: domains@wedos.com Numeru telefonu do zgłaszania sporów: +380 999 333 Zasady:
 1. W kwestii rozwiązywania sporów o nazwę domeny WEDOS Internet, a.s. akceptuje jedynie korespondencję e-mail lub rozmowę telefoniczną, realizowaną za pośrednictwem ważnego i wiarygodnego źródła, według własnego uznania.
 2. Zgłoszony spór zostanie rozpatrzony przez pracowników działu domen, którzy wg własnego uznania podejmą decyzję o konieczności podjęcia dodatkowych kroków.
 3. Pracownicy działu domen rozpoczną proces rozstrzygania sporu, a następnie będą koordynować całą komunikację.
 4. W razie potrzeby pracownicy działu domen skontaktują się z Abonentem domeny w celu uzyskania dodatkowych informacji.
 5. Pracownicy działu domen będą nadal monitorować Abonenta domeny, aby potwierdzić, czy zgłoszony spór został rozstrzygnięty.
 6. WEDOS internet, a.s. będzie w pełni współpracować z rejestrem (lub innym upoważnionym podmiotem), w przypadku konieczności zawieszenia lub usunięcia nazwy domeny.
 7. Po rozstrzygnięciu sporu, pracownicy działu domen wyślą powiadomienie do wszystkich zainteresowanych stron. Ponadto cała komunikacja dotycząca zgłoszonego sporu będzie przechowywana co najmniej 2 lata zgodnie z sekcją 3.18.3 ICANN RAA z 2013 roku.