Nieograniczona przestrzeń na webhostingu

Przestrzeni, przeznaczonej do umieszczania plików na webhostingu naprawdę nie ograniczamy, nie jest ustawiony żaden limit. Klienci mogą więc nagrać dowolną ilość plików.  Nie jest jednak możliwe nagranie zupełnie wszystkiego.

Na webhostingu mogą zostać umieszczone jedynie pliki, które

 • służą do prezentacji na stronie lub zapewniają funkcjonowanie tej prezentacji
 • są dostępne publicznie (ewentualnie za pośrednictwem hasła tylko dla ograniczonej grupy) i prowadzi do nich link z danej strony
 • zostały stworzone przez klienta bądź posiada on pisemną zgodę autora (właściciela praw autorskich) na ich publikację
 • nie są sprzeczne z artykułem „Wyłączenie z eksploatacji” opisanym w naszych warunkach (zob. poniżej)

Webhosting nie służy do

 • tworzenia kopii zapasowych
 • archiwizowania prywatnych dokumentów, filmów oraz innych danych
 • umieszczania programów lub danych, które nie są przeznaczone do publikowania oraz nie służą do prezentacji w ramach tego webhostingu
 • zapisywania i dystrybuowania obrazków (lub plików innego rodzaju), które nie służą bezpośrednio do prezentacji w ramach danego webhostingu, ale są wykorzystywane przez inne strony (np. jako CDN dla innych stron), przy czym dostęp z innych adresów URL (niż konkretny webhosting) może być ograniczony przez dostawcę
 • zapisywania lub udostępniania cudzych dokumentów, filmów, fotografii, cudzego software’u i innych danych, w odniesieniu do których, klient nie posiada pisemnej zgody ich autora (właściciela praw autorskich)
Jeśli poszukujesz przestrzeni do tworzenia kopii zapasowych lub archiwizowania, skorzystaj z naszej usługi WEDOS Dysk – wariant podstawowy oferujemy do webhostingu, VPS i serwerów dedykowanych za darmo.

Działania niedozwolone​

Na naszych serwerach zabronione jest obsługiwanie webhostingów, zapisywanie danych czy prowadzenie działań, które choćby po części zaliczają się do którejś z poniższych kategorii:

 • są sprzeczne z porządkiem prawnym Republiki Czeskiej lub obowiązującymi umowami międzynarodowymi
 • są sprzeczne z dobrymi obyczajami
 • naruszają prawa autorskie, patentowe, prawa własności intelektualnej lub inne podobne prawa
 • rozsyłają niechciane wiadomości (spam)
 • bezpośrednio lub pośrednio szkodzą jakimkolwiek prawom osób trzecich
 • przeciążają infrastrukturę, zasoby techniczne lub softwarowe operatora lub innych stron
 • narażają prywatność lub bezpieczeństwo innych systemów lub osób

Naruszenie zasad

W praktyce działa to tak, że jeśli występuje podejrzenie naruszenia zasad, możemy zażądać od klienta wyjaśnień na temat pochodzenia i przeznaczenia zapisanych na jego webhostingu plików, ewentualnie wezwać go do przedłożenia pisemnej zgody autora na publikację plików na tym webhostingu.

W przypadku, gdy klient, pomimo powtórnego wezwania nie złoży wyjaśnień lub nie przedłoży pisemnej zgody, mamy prawo dane umieszczone na webhostingu usunąć.

Nie musisz się nas bać. Jeśli są to Twoje dane, Twoje obrazki, Twoje filmy, a ich umieszczenie nie narusza zasadnaprawdę możesz umieścić nieograniczoną liczbę plików na webhostingu.

Szczegóły znajdziesz w warunkach korzystania.

Ciesz się wysoką wydajnością, stabilnością i jakością! Idealny dla WordPress, Joomla, e-sklepów...

HPE Moonshot

Usługa webhosting NoLimit działa na markowych serwerach HPE Moonshot, które są rozwiązaniem dla gigantycznych rozwiązań chmurowych opracowanym przez firmę Hewlett Packard Enterprise.
Jeden HPE Moonshot zapewnia wydajność 45 procesorów z 360 wątkami 2,9-3,0 GHz CPU (3,4-3,8 GHz w trybie turbo), 2880 GB RAM, 45-180 TB NVMe SSD.