Okres próbny i zwrot pieniędzy

W przypadku webhostingu, WEDOS Dysku, VPS SSDVPS ON możliwe jest wypowiedzenie usługi do 7 dni od daty jej uruchomienia z dowolnego powodu z gwarancją zwrotu pieniędzy. W uzasadnionych przypadkach także do 180 dni (dotyczy to również do serwerów dedykowanych).

Okres próbny 7 dni

Webhosting, WEDOS Dysk i VPS można wypowiedzieć do 7 dni od uruchomienia z dowolnego powodu z gwarancją zwrotu pieniędzy. Rezygnację należy przesłać po zalogowaniu się do swojego konta użytkownika (jako użytkownik autoryzowany) przez formularz kontaktowy, ze szczegółowym opisem powodu rezygnacji. Przekazane informacje i uwagi zostaną wykorzystane w celu polepszenia jakości naszych usług.

7-dniowy okres próbny nie stosuje się do serwerów dedykowanych.

Zwrot pieniędzy do 180 dni

Rezygnacja z webhostingu, WEDOS Dysku, VPS czy serwera dedykowanego (w przypadku płatności rocznej) do 180 dni od jego uruchomienia ze zwrotem proporcjonalnej kwoty, jest możliwa jedynie w dwóch następujących przypadkach:
1. udokumentowania niedostatecznej wydajności serwera operatora
2. udokumentowanych, powtarzających się awarii serwera, spowodowanych usterką po stronie operatora

Rezygnacja z innego powodu nie zostanie uwzględniona (np. niezadowalające parametry webhostingu lub jego konfiguracja, niedostępność funkcji itp.).

Zmiana usługi

Przy zmianie usługi z webhostingu na serwer wirtualny bądź dedykowany (z powodu niezadowalających parametrów hostingu współdzielonego) możliwa jest rezygnacja z webhostingu z jednoczesnym przesunięciem kwoty za niewykorzystany okres na inną usługę.