Termeni și condiții pentru serviciile de domeniu WEDOS

Dispoziții de bază

 1. Acești Termeni și condiții de servicii de domeniu WEDOS (denumiți în continuare „Termeni DS”) fac parte din „Termenii și condițiile generale de servicii ale WEDOS Internet, a.s.”. (denumite în continuare „TCG”).
 2. Aplicarea acestor termeni și condiții are prioritate față de aplicarea CGC.
 3. Acești Termeni și condiții DS reglementează înregistrările, reînregistrările, reînnoirile și modificările numelor de domenii deținute de operator și serviciul WHOIS Domain Privacy Protection.
 4. Un registru este o organizație responsabilă de gestionarea și operarea domeniului de nivel superior (TLD) relevant. Termenul „registru” include și așa-numitul. Registru Backend.
 5. În cazul în care Clientul înregistrează și gestionează domenii în numele unei terțe părți (titularul domeniului), Clientul trebuie să se asigure că terța parte a fost de acord cu acești Termeni și condiții DS și cu termenii și condițiile registrului de domenii relevant, dacă există. La cerere, utilizatorul este obligat să își dea acest consimțământ, în caz contrar numele de domeniu poate fi revocat fără despăgubiri.
 6. Titularul domeniului este de acord ca datele sale personale să fie transmise altor persoane, dacă este necesar pentru gestionarea domeniului în cauză, și ca datele sale personale să fie publicate în sistemele de informații de registru relevante (sistemele WHOIS).
 7. Numele de domeniu este închiriat de către client de la registrul relevant, care primește o taxă pentru închirierea domeniului. Operatorul este administratorul tehnic al domeniului, nu proprietarul sau plătitorul.
 8. Atât clientul, cât și deținătorul domeniului sunt de acord cu regulile registrului relevant și cu regulile TLD-ului relevant.
 9. Clientul este obligat să se asigure că sunt furnizate detaliile corecte și actualizate ale titularului domeniului și ale altor contacte și alte informații solicitate de registrul relevant. În caz contrar, clientul riscă anularea domeniului din cauza datelor incorecte, fără a fi despăgubit pentru fondurile sau daunele cauzate.
 10. Operatorul are dreptul de a comunica direct cu deținătorul domeniului, dacă este necesar.
 11. În cazul unei cereri din partea titularului domeniului, Operatorul poate elimina domeniul din contul Clientului și îl poate plasa sub administrarea directă a titularului. În acest caz, clientul nu are dreptul la o rambursare a taxelor pentru perioada neutilizată a domeniului.
 12. Operatorul oferă diverse servicii suplimentare pentru domenii. O prezentare generală a acestor servicii suplimentare este întotdeauna inclusă în lista de prețuri a numelui de domeniu curent sau în documentele aferente. Operatorul are dreptul de a modifica prețul serviciilor suplimentare în orice moment, cu efect imediat.
 13. Operatorul are dreptul de a modifica prețul de înregistrare sau de reînnoire sau de reînregistrare sau alte operațiuni similare cu nume de domenii începând cu următoarea perioadă de abonament, adică din momentul următoarei reînnoiri a serviciului.

Înregistrarea domeniului

 1. Domeniul comandat va fi predat pentru înregistrare numai după plata taxelor relevante conform listei de prețuri curente și după îndeplinirea oricăror alte condiții cerute de operator sau de registrul relevant pentru TLD-ul respectiv.
 2. Comandarea sau plata unui ordin de înregistrare nu dă dreptul Clientului la numele de domeniu. Acesta apare numai după înregistrarea efectivă și confirmarea acesteia de către operator.
 3. Clientul înțelege că Operatorul poate solicita titularului de domeniu să furnizeze documente suplimentare sau alte cerințe necesare pentru înregistrarea domeniului, în conformitate cu termenii și condițiile stabilite de registrul relevant pentru TLD-ul respectiv. Acestea pot include date cu caracter personal (număr de naștere, număr de identificare, data nașterii), livrarea unui document certificat oficial, trimiterea unei copii a unui document personal, consimțământul pentru alte condiții etc.
 4. Înregistrarea domeniului se va face numai dacă:
  – registrul relevant autorizează înregistrarea numelui de domeniu în cauză
  – numele de domeniu este liber disponibil pentru înregistrare la momentul înregistrării domeniului, numele nu este blocat, rezervat sau interzis în vreun fel
  – solicitantul înregistrării domeniului a îndeplinit toate condițiile stabilite de registrul relevant
  – registrul relevant este pe deplin operațional și confirmă cu succes înregistrarea domeniului
 5. Numele de domeniu pe care Clientul solicită să îl înregistreze nu poate fi rezervat sau blocat în niciun fel prin completarea unei comenzi. În cazul în care un alt solicitant pentru înregistrarea aceluiași nume de domeniu îndeplinește mai devreme toate cerințele pentru înregistrare, domeniul nu poate fi înregistrat pentru client.
 6. Operatorul nu este răspunzător pentru niciun fel de daune cauzate de imposibilitatea de a înregistra domeniul.
 7. Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de înregistrare a domeniului, comanda este anulată după 30 de zile, iar clientului i se rambursează orice taxă deja plătită, dacă statutul comenzii permite acest lucru.
 8. Operatorul nu verifică și nu verifică legitimitatea cererii de înregistrare a numelui de domeniu a Clientului și nu este responsabil din punct de vedere legal pentru aceasta. Clientul este responsabil pentru orice probleme sau daune cauzate de conflicte legate de mărci comerciale, hotărâri judecătorești sau alte obstacole care îl împiedică pe client să utilizeze numele de domeniu.
 9. În mod similar, operatorul nu verifică dacă sunt îndeplinite toate cerințele non-tehnice pentru înregistrarea numelui de domeniu, în special conformitatea cu diversele reguli (de exemplu, alte reguli individuale ale registrului pentru un anumit TLD). În caz de nerespectare, numele de domeniu poate fi revocat fără rambursare.

Expirarea și reînnoirea domeniului

 1. Clientul este obligat să plătească taxele la timp și să îndeplinească alte cerințe pentru reînnoirea domeniului pentru perioada următoare.
 2. În cazul în care clientul nu respectă toate cerințele (în special plata taxelor pentru perioada următoare și acceptarea regulilor) pentru reînnoirea domeniului cu mai mult de 14 zile înainte de expirarea acestuia, clientul și deținătorul domeniului riscă anularea domeniului. De asemenea, clientul recunoaște că, în cazul în care domeniul nu este reînnoit, este posibil ca conținutul original să nu mai fie disponibil după expirare pentru unele TLD-uri.
 3. Clientul este obligat să monitorizeze și să țină evidența datelor de expirare a domeniilor sale. Operatorul informează clientul cu privire la iminența expirării, dar nu este obligat să facă acest lucru. Operatorul nu este răspunzător pentru daunele cauzate de faptul că notificarea de expirare a domeniului nu a fost transmisă clientului.
 4. Domeniul va fi prelungit pentru o nouă perioadă numai dacă:
  – clientul a îndeplinit toate cerințele pentru reînnoirea domeniului cu mult înainte de expirarea acestuia
  – registrul relevant permite reînnoirea domeniului
  – registrul relevant este pe deplin operațional și confirmă cu succes reînnoirea domeniului
  – domeniul a fost deja anulat pentru că nu a fost reînnoit la timp
 5. În cazul în care clientul nu răspunde la o notificare de expirare a domeniului, operatorul are dreptul, dar nu este obligat, să informeze direct deținătorul domeniului.

Reînregistrarea domeniului

 1. Reînregistrarea domeniului comandat va fi efectuată numai dacă Clientul și deținătorul domeniului îndeplinesc toate cerințele cerute de Operator sau de registrul relevant pentru TLD-ul respectiv. Pentru unele TLD-uri, reînregistrarea necesită plata unei taxe administrative, a unei taxe pentru operarea domeniului pentru perioada următoare, introducerea de informații de autorizare sau aprobarea transferului în alt mod.
 2. Reînregistrarea domeniului va fi efectuată numai dacă:
  – registrul relevant va permite reînregistrarea numelui de domeniu, reînregistrarea domeniului sau modificările aduse domeniului nu sunt restricționate sau blocate în vreun fel
  – solicitantul înregistrării domeniului a îndeplinit toate condițiile stabilite de registrul relevant
  – registrul relevant este pe deplin operațional și confirmă cu succes reînregistrarea domeniului
 3. Operatorul nu este răspunzător pentru niciun fel de daune cauzate de imposibilitatea reînregistrării domeniului.
 4. Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de reînregistrare a domeniului, comanda este anulată după 30 de zile, iar clientului i se rambursează orice taxă deja plătită, dacă statutul comenzii permite acest lucru.

Modificări de domeniu

 1. Toate modificările aduse domeniului trebuie să fie autorizate corect de către Client, adică. Clientul trebuie să furnizeze acreditările de conectare corespunzătoare . 
 2. Operatorul poate solicita o autorizație suplimentară (de exemplu, prin e-mail, SMS sau documente) pentru anumite modificări.
 3. Orice modificare a domeniilor poate fi taxată de către operator în conformitate cu lista de prețuri curentă sau prin acord între client și operator.
 4. Procesul de schimbare a unui domeniu va fi inițiat numai după plata oricărei taxe aplicabile și după ce au fost îndeplinite toate celelalte cerințe stabilite de către operator sau registru pentru TLD.
 5. Modificările unui domeniu pot fi efectuate numai dacă starea domeniului permite acest lucru și dacă registrul permite o astfel de modificare.

Cereri de anulare pentru un domeniu

 1. O cerere de anulare este o cerere din partea Clientului sau a deținătorului de domeniu de a anula sau de a suspenda o înregistrare, reînregistrare, reînnoire sau altă modificare a unui domeniu în curs.
 2. În cazul în care situația o permite, un astfel de proces poate fi oprit. Cererea de anulare a Clientului poate fi taxată de către Operator în conformitate cu lista de prețuri în vigoare.
 3. În cazul în care acțiunea nu mai poate fi returnată, clientul nu poate solicita o rambursare a taxelor asociate cu cererea.
 4. Nu este posibil să se anuleze modificările aduse domeniilor dacă acestea au fost deja efectuate. În acest caz, clientul este obligat să solicite o modificare a datelor sau a statutului inițial și să plătească din nou toate taxele asociate cu o astfel de modificare.
 5. Procesul de înregistrare sau de reînnoire a unui domeniu nu permite rambursarea taxelor pentru domeniile deja înregistrate, iar clientul înțelege și este de acord că înregistrarea unui domeniu sau reînnoirea acestuia nu face obiectul condițiilor legale de retragere dintr-un contract la distanță (un contract cu un consumator încheiat la distanță, în conformitate cu legislația relevantă). Prin urmare, clientul nu se poate retrage din contractul de înregistrare a domeniului dacă înregistrarea domeniului a fost efectuată înainte de expirarea perioadei de retragere a consumatorului în conformitate cu o reglementare legală specială.

Funcționarea și utilizarea domeniului

 1. Clientul este pe deplin responsabil pentru modul în care este utilizat domeniul său și pentru paginile web și alte servicii care sunt operate pe acesta.
 2. În cazul unui litigiu în instanță (sau alt litigiu similar) cu privire la domeniu, Operatorul poate, prin hotărâre judecătorească sau decizie (de natură similară), să împiedice Clientul să utilizeze domeniul sau să facă modificările comandate. În cazul în care se dispune schimbarea titularului către o altă persoană, clientul nu are dreptul la rambursarea taxelor pentru perioada de valabilitate a domeniului neutilizată. În mod similar, clientul nu are dreptul la despăgubiri pentru orice daune cauzate de restricțiile privind utilizarea domeniului sau de modificările comandate pentru domeniu.

DNS

 1. Clientul este responsabil pentru setarea corectă a înregistrărilor DNS pe serverele DNS autoritare pentru domeniu.
 2. Operatorul oferă gratuit plasarea înregistrărilor DNS ale domeniilor pe serverele sale DNS pentru domeniile care sunt înregistrate la Operator (în calitate de registrator) și în același timp aceste domenii utilizează alte servicii oferite de Operator (de exemplu, găzduire web sau servere virtuale sau dedicate).
 3. Operatorul nu este răspunzător pentru orice probleme cauzate de eșecul sau indisponibilitatea sistemului DNS al operatorului.
 4. Operatorul are dreptul de a șterge un domeniu din sistemul DNS în cazul în care domeniul nu a utilizat serverele DNS ale operatorului timp de 60 de zile.
 5. Operatorul oferă utilizarea tehnologiei DNSSEC numai pentru domeniile pentru care este registrator și numai în următoarele 2 variante:
  – domeniul folosește serverele DNS ale Operatorului, înregistrările sunt semnate cu cheile DNSSEC ale Operatorului, Clientul nu poate folosi propria cheie.
  – domeniul nu utilizează serverele DNS ale operatorului, clientul trebuie să utilizeze propriile chei DNSSEC.
 6. Operatorul nu este răspunzător pentru orice probleme cauzate de setări incorecte sau de defecțiuni tehnice ale tehnologiei DNSSEC.

Protecția confidențialității domeniului WHOIS

 1. Clientul are dreptul de a se abona la serviciul WHOIS Domain Privacy Protection pentru numele său de domeniu, care permite ca detaliile de înregistrare ale Clientului să fie ascunse publicului. Măsura în care datele individuale sunt ascunse variază în funcție de opțiunile oferite și de opțiunea de serviciu aleasă. 
 2. Serviciul de protecție a confidențialității domeniului WHOIS este taxat conform listei de prețuri curente. Variantele oferite sunt descrise în forma lor actuală pe site-ul web al operatorului.
 3. Operatorul nu este răspunzător pentru orice probleme cauzate de ascunderea datelor către terți.
 4. Operatorul oferă acest serviciu numai pentru anumite extensii de domenii (TLD), în conformitate cu regulile registrului de domenii relevant.  În cazul în care regulile de înregistrare a domeniului sunt modificate astfel încât serviciul WHOIS Domain Privacy Protection nu poate fi utilizat, clientul va fi informat imediat despre acest fapt, inclusiv despre procedura (planul) de anulare a serviciului. În acest caz, clientului i se va rambursa suma aferentă perioadei neutilizate (rotunjind suma calculată la luni întregi).
 5. Serviciul  WHOIS Domain Privacy Protection este oferit ca un serviciu adițional pentru numele de domenii și poate fi activat în orice moment. Activarea acestui serviciu suplimentar  este posibilă imediat în timpul comenzii unui nou domeniu  sau al reînregistrării unui domeniu existent la Operator sau la un domeniu existent înregistrat la Operator (și unde Operatorul este registrator). 

Asistență pentru clienți

 1. Asistența pentru clienți pentru domenii este oferită doar prin intermediul forumului comunității sau, în cazuri urgente, prin comunicarea prin intermediul biletelor de la Administrația Clienți, în zilele lucrătoare între orele 8:00 și 16:00 CET (GMT +1). În afara acestei perioade, nu se poate garanta reînnoirea corespunzătoare a domeniului sau rezolvarea problemelor administrative sau tehnice ale domeniului, chiar și a celor care pot avea un impact direct asupra funcționalității domeniului.
 2. Este posibil să se adauge și alte tipuri de suport pentru domenii, în funcție de oferta curentă a operatorului.

Durata și încetarea acordului

 1. Contractul se încheie pe o perioadă determinată, de minim 1 an și maxim 10 ani. Durata specifică a contractului este stabilită prin acordul scris al părților sau automat prin alegerea de către client a duratei perioadei de facturare la momentul comenzii serviciului, caz în care durata contractului este convenită automat pentru aceeași perioadă ca și un ciclu de facturare.
 2. Pe baza unei cereri cu o semnătură certificată oficial, pe care clientul o transmite în scris prestatorului, prestatorul șterge domeniul. Ștergerea unui domeniu nu dă naștere la o cerere de rambursare a sumei deja plătite (chiar și în proporție).
 3. Ștergerea domeniilor în conformitate cu paragraful anterior este taxată conform listei de prețuri actuale.