Termeni și condiții ale serviciului de monitorizare WEDOS OnLine

Dispoziții de bază

 1. Acești Termeni și condiții ale serviciului WEDOS OnLine (denumiți în continuare „Termeni WO”) fac parte din „Termenii și condițiile generale ale serviciilor WEDOS Internet, a.s.”. (denumite în continuare „TCG”).
 2. Aplicarea acestor Termeni WO are prioritate față de aplicarea CGC.
 3. Serviciile WEDOS OnLine includ Serviciul de monitorizare a disponibilității web și a serverelor, Serviciul de analiză a performanței și securității și Serviciul de monitorizare a modificărilor.
 4. Monitorizarea disponibilității testează în mod automat disponibilitatea serviciului web (sau a unui alt serviciu internet similar) și a serverului la intervale specificate în prealabil de către client. De îndată ce detectează că serviciul este indisponibil sau nu îndeplinește parametrii stabiliți în Monitorizare, va încerca să contacteze clientul în conformitate cu metodele de notificare definite de acesta (de exemplu, e-mail, SMS, notificări push etc. sau o combinație a acestora). Serviciul include diverse rezultate statistice, atât sub formă de text, cât și sub formă grafică.
 5. Analiza performanțelor și a securității reprezintă monitorizarea și evaluarea performanțelor unui serviciu monitorizat, a ratei de răspuns a acestui serviciu și a evoluției acestor parametri în timp. Serviciul poate include analize ale securității serviciului monitorizat, precum și o evaluare a acestei securități și recomandări de îmbunătățire.
 6. Serviciul de urmărire a modificărilor constă în urmărirea modificărilor aduse serviciilor monitorizate. În special, modificarea adreselor IP, a valabilității domeniului (domeniilor), a valabilității certificatelor și a răspunsurilor serverului. În cazul unor modificări, serviciul va notifica Clientul cu privire la modificările respective în modul ales de Client în administrarea WEDOS OnLine.
 7. Relația contractuală continuă chiar și după ce clientul încetează să mai utilizeze serviciul WEDOS OnLine. Într-un astfel de caz, clientul trebuie să rezilieze în mod corespunzător serviciul prin completarea formularului de reziliere de pe site-ul web al centrului de servicii pentru clienți sau prin completarea formularului de contact, și este obligat să se autorizeze în mod corespunzător.
 8. Datele de acces (nume de acces și parole) sunt trimise la adresa de e-mail a clientului specificată în detaliile acestuia la configurarea serviciului. În cazul în care parola este uitată, nu este posibilă trimiterea din nou a parolei către Client, deoarece Operatorul nu o păstrează în bazele sale de date din motive de securitate. În acest caz, clientul trebuie să configureze o nouă parolă pe site-ul web al Centrului pentru clienți sau prin trimiterea unei cereri autorizate prin intermediul formularului de contact.
 9. Fiecare Client este pe deplin responsabil pentru menținerea securității Contului său de Client și a actualității datelor sale de cont (în special adresa de e-mail, parola și cheile API utilizate) și este, de asemenea, pe deplin responsabil pentru toate activitățile care se desfășoară prin intermediul Contului de Client.
 10. Este interzisă utilizarea serviciului WEDOS OnLine (sau a unor părți individuale ale serviciului) în orice alt scop decât cel pentru care este destinat.
 11. Operatorul nu este responsabil pentru blocarea serviciului de către o terță parte.
 12. În cazul în care operatorul suspectează că monitorizarea este utilizată cu încălcarea acestor norme, operatorul are dreptul de a suspenda monitorizarea și, dacă este necesar, de a lua măsuri pentru a preveni repetarea încălcării.
 13. Clientul este responsabil pentru orice daune care pot fi cauzate de utilizarea necorespunzătoare a monitorizării, inclusiv pentru daunele aduse reputației operatorului.
 14. Clientul este responsabil pentru toate textele pe care le introduce în sistem. Niciunul dintre texte (inclusiv numele serviciului monitorizat) nu poate contraveni bunelor moravuri, nu poate încălca legile Republicii Cehe, nu poate aduce prejudicii operatorului sau unor terțe părți și nu poate interfera cu drepturile legitime ale unor terțe părți.
 15. Operatorul își rezervă dreptul de a-și plasa publicitatea în administrația clienților și de a utiliza datele obținute în urma funcționării serviciului în scopuri de marketing sau pentru oferte comerciale individuale.

WEDOS OnLine

 1. Este interzisă utilizarea monitorizării în orice alt scop decât cel de a verifica disponibilitatea unui serviciu web (sau a unui alt serviciu internet similar).
 2. Operatorul nu este responsabil pentru blocarea monitorizării de către o terță parte.
 3. În cazul în care operatorul suspectează că monitorizarea este utilizată cu încălcarea acestor reguli, operatorul are dreptul de a suspenda monitorizarea și, dacă este necesar, de a lua măsurile necesare pentru a preveni repetarea încălcării regulilor.
 4. Clientul este responsabil pentru toate daunele posibile pe care le poate provoca utilizarea necorespunzătoare a monitorizării, inclusiv nefuncționalitatea serviciului monitorizat.
 5. Detaliile, specificațiile tehnice și limitările specifice ale serviciilor oferite sunt enumerate pe site-ul web al serviciului.
 6. Datele de monitorizare sunt copiate o dată pe săptămână sau în alt mod, în funcție de varianta specifică a serviciului respectiv, detaliile fiind întotdeauna enumerate în descrierea proprietăților serviciilor individuale de pe site-ul web al serviciului. Aceste copii de rezervă sunt utilizate pentru a restaura datele în cazul unei defecțiuni a serverului pe care rulează serviciile.
 7. Asistența pentru clienți pentru acest serviciu este oferită doar prin intermediul forumului comunității online.
 8. Utilizarea serviciului de asistență pentru clienți prin e-mail sau prin utilizarea formularului de contact de pe site-ul web al operatorului este rezervată numai pentru versiunea cu plată a serviciilor, în măsura în care acestea se regăsesc în descrierea serviciilor individuale. În afară de aceasta, se asigură doar supravegherea tehnică și depanarea serviciilor.
 9. Operatorul are dreptul de a suspenda serviciul.

Facturare și plăți

 1. Operarea serviciilor se plătește sub forma unei taxe de abonament în conformitate cu lista de prețuri curentă, care este publicată pe site-ul web al operatorului.
 2. După comandarea serviciului, operatorul va emite o factură în avans către client pentru prima perioadă de abonament. Numai după plata acestei facturi în avans, operatorul va configura serviciul comandat pentru client.
 3. Operatorul va emite clientului o factură în avans (cerere de plată) pentru perioada următoare cu cel puțin 10 zile înainte de expirarea perioadei plătite în avans.

Modificări ale variantei de serviciu

 1. Clientul poate solicita trecerea la o altă variantă a acestui serviciu prin intermediul formularului de contact de pe site-ul web al operatorului. În această cerere, clientul trebuie să facă dovada datelor de conectare la contul său de client WEDOS. Clientul specifică în cerere data la care se solicită modificarea. De asemenea, modificările pot fi efectuate automat în administrarea serviciilor.
 2. În cazul în care Clientul trece la o opțiune de serviciu superioară sau la un serviciu suplimentar, Operatorul va factura Clientului diferența din suma plătită pentru extinderea serviciului până la sfârșitul perioadei de abonament curente. Factura ulterioară în avans va include serviciul extins pentru întreaga perioadă de abonament următoare.
 3. În cazul în care este vorba de trecerea la o variantă de serviciu inferioară sau de anularea unui serviciu suplimentar, operatorul nu va rambursa clientului diferența de sumă plătită pentru perioada de abonament curentă. Prețul serviciului va fi redus numai la factura în avans pentru următoarea perioadă de abonament.
 4. La încetarea serviciului, clientului nu i se va rambursa partea neutilizată din perioada preplătită.

Garantarea disponibilității serviciilor, a defecțiunilor și a timpilor de nefuncționare

 1. Operatorul garantează disponibilitatea și funcționalitatea serviciilor oferite. În cazul în care serviciul este indisponibil din cauza unei defecțiuni mai mult de 5 minute într-o lună calendaristică, clientul are dreptul la o compensație sub forma unei reduceri de 1% pentru fiecare oră suplimentară de indisponibilitate, până la o sumă maximă corespunzătoare taxei de serviciu lunare (în cazul unui abonament lunar) sau anuale (în cazul unui abonament anual). Această reducere se acordă în prima lună a următoarei perioade de abonament care nu a fost încă plătită de către Client, sau. prin punerea la dispoziție a numărului corespunzător de zile gratuite. Perioada de indisponibilitate pentru care clientul are dreptul la compensații în conformitate cu a doua teză a prezentului alineat nu include perioada de indisponibilitate a sistemului în timpul întreruperilor programate.

Durata și încetarea acordului

 1. Contractul de prestare de servicii plătite se încheie pe o perioadă determinată, cu excepția cazului în care părțile convin altfel. Durata contractului este stabilită prin acordul scris al părților sau automat prin alegerea de către client a duratei perioadei de facturare în momentul comenzii serviciului, caz în care durata contractului este convenită automat pentru o perioadă egală cu un ciclu de facturare. Reînnoirea contractului în formularea sa actuală are loc întotdeauna odată cu noua perioadă de facturare a acestui serviciu existent.
 2. Părțile pot pune capăt relației contractuale de comun acord sau prin denunțare unilaterală. Perioada de preaviz este de o lună și începe în ziua următoare datei de livrare a notificării către cealaltă parte.
 3. Datele colectate nu sunt șterse de către operator, ci doar anonimizate și pot fi utilizate în orice moment pentru a crea statistici agregate pentru îmbunătățirea serviciilor operatorului, în scopuri științifice și de marketing (sau în alte scopuri similare).

Aranjamente speciale pentru testarea Beta

 1. Serviciul este furnizat cu bună credință și gratuit pe durata testării BETA, fără nicio compensație.
 2. În cazul în care constată o eroare, clientul trebuie să raporteze problema prin intermediul formularului de contact sau prin e-mail.
 3. Clientul nu trebuie să exploateze erorile constatate în sistem, în special pentru propria îmbogățire sau pentru a afecta reputația operatorului.
 4. Operatorul își rezervă dreptul de a limita sau de a dezactiva serviciul și/sau monitorizarea în scopul întreținerii, al corectării erorilor sau al problemelor tehnice, fără nicio compensație.
 5. Oferta de servicii poate fi schimbată și modificată în orice moment în timpul testării prin intervenția unilaterală a operatorului.
 6. Vi se interzice să utilizați Serviciile în orice alt scop decât pentru a verifica disponibilitatea propriilor Servicii.
 7. În timpul testării beta a serviciului WEDOS OnLine, operatorul are dreptul de a modifica termenii și condițiile cu efect imediat. Operatorul notifică clienții cu privire la modificările efectuate în mod corespunzător. După finalizarea testării beta, modificările termenilor și condițiilor vor fi efectuate în mod normal, în conformitate cu Termenii și condițiile generale (TCG). Clientul este de acord cu posibilitatea de a face modificări rapide ale Termenilor WO în timpul perioadei de testare.