Garancia najnižšej ceny

V prípade, že nájdete kdekoľvek na slovenskom internete nižšiu cenu služieb, než je tá naša, informujte nás o tom. My situáciu overíme a pokiaľ bude skutočne cena ponúknutá konkurenciou nižšia, tak Vám ponúkneme lepší – výhodnejšie – ponuku.

Podmienky Garancia najnižšej ceny sú nasledujúce:

  • musí sa jednať o rovnaký druh služby (tj. založený na rovnakých technických parametroch), služba musí byť v rovnakej kvalite, v obdobnom prevedení, musí byť u profesionálnej spoločnosti
  • na službu sa musia poskytovať rovnaké podmienky, rovnaké parametre a služba nesmie pochádzať z neautorizovaného distribučného zdroja
  • služba musí byť svojimi parametrami a kvalitou porovnateľná s našou službou, pričom musí využívať minimálne rovnako kvalitné technické zázemie
  • do ceny služby musia byť započítané aj súvisiace poplatky (domény, zriadenie, príplatkové služby, atď.), prípadne náklady na tieto súvisiace poplatky musia byť tiež porovnateľné
  • garancia sa nevzťahuje na služby, na ktoré sú uplatnené špeciálne cenové akcie a ponuky (dotované domény, dotované služby, služby s nižšou dostupnosťou, apod.). V prípade špeciálnych akcií iných prevádzkovateľov sa snažíme zákazníkom ponúknuť rovnaké podmienky, ktoré ponúkajú konkurenti – kontaktujte nás
  • služba nie je inde limitovaná maximálnym alebo minimálnym odberom v priebehu času, prípadne nie je množstvo odberu obmedzené iným spôsobom

Vierohodnosť odkazu posudzujeme my, ale verte nám, že sa snažíme vychádzať našim zákazníkom maximálne v ústrety. Sme profesionáli, a preto sa snažíme maximálne rozvíjať naše vzťahy s našimi zákazníkmi. Snažíme sa Vám vždy ponúknuť a zaistiť najlepšie podmienky.

Garancia najnižšej ceny je tu pre Vás !!!