Akcionári

Spoločnosť WEDOS bola založená v roku 2010 a za 31 mesiacov sa stala najväčším poskytovateľom webhostingových služieb v Českej republike.

Spoločnosť WEDOS Internet, a.s. má v súčasnosti základné imanie (zapísané v obchodnom registri) vo výške 23 mil. Základné imanie je rozdelené na 230 000 akcií, každá s nominálnou hodnotou 100 Kč.

Štruktúra akcionárov

V súčasnosti je štruktúra akcionárov takáto:

  • 47,826 % akcií vlastní spoločnosť WEDOS Property, s.r.o., ktorej 100 % vlastníkom je Josef Grill
  • 39,1304 % akcií vlastní Josef Grill, zakladateľ spoločnosti
  • 8,75 % akcií vlastní Zdeňka Grill, zakladateľka spoločnosti
  • 4,29347 % akcií je rozdelených medzi ďalších 121 rôznych akcionárov

V priebehu rokov sa opakovane objavil záujem rôznych zahraničných subjektov o kúpu celej spoločnosti, ale spoločnosť nie je na predaj. Stále sme na začiatku.

Zaujímavosti - v češtine