Podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky služieb spoločnosti WEDOS Internet, a.s., Zmluvné podmienky doménových služieb WEDOS, Zmluvné podmienky hostingových služieb WEDOS a Zmluvné podmienky monitorovacie služby WEDOS OnLine.
Toto sú zmluvné podmienky platné od 23. 5. 2018 do 31. 3. 2021. Nové zmluvné podmienky, platné od 1. 4. 2021 nájdete tu.

Pôvodné zmluvné podmienky (platné do 31. 3. 2021)