Podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky služieb spoločnosti WEDOS Internet, a.s., Zmluvné podmienky doménových služieb WEDOS, Zmluvné podmienky hostingových služieb WEDOS a Zmluvné podmienky monitorovacie služby WEDOS OnLine.

Aktuálne zmluvné podmienky

Zoznam spoločností patriacich do skupiny WEDOS

Nasledujúce spoločnosti patria do skupiny WEDOS podľa týchto podmienok:

WEDOS Internet, a.s., IČO 28115708
spisová značka B 1886, zapísaná na Okresnom súde v Č. Budějoviciach zo dňa 21. 12. 2009
ID dátovej schránky: dc6iqnh

WEDOS.cz, s.r.o., IČO 09675957
Spisová značka C 30436 vedená na Krajskom súde v Č. Budějoviciach od 13. 11. 2020
ID dátovej schránky: bnsr6fv

WEDOS Pay, s.r.o., IČO 09674349
Spisová značka C 30436 vedená na Krajskom súde v Č. Budějoviciach od 13. 11. 2020
ID dátovej schránky: r38r6e8

WEDOS WHOIS Domain Privacy Protection, s.r.o., IČO 09676210
Spisová značka C 30436 vedená na Krajskom súde v Č. Budějoviciach od 13. 11. 2020
ID dátovej schránky: kf3r6fr

WEDOS Energy, a.s., IČO 
28115694
Spisová značka B 1887 vedená na Krajskom súde v Č. Budějoviciach od 21. 12. 2009
ID dátovej schránky: 4jviqmp

WEDOS Property, s.r.o., IČO 25126849 
Spisová značka C 15537 vedená na Krajskom súde v Č. Budějoviciach zo 17. 5. 1997
ID dátovej schránky: diyqc4e

www.POJISTENI.cz, a.s., IČO 28070283

Spisová značka B 1622 vedená na Krajskom súde v Č. Budějoviciach zo 4. 9. 2007
ID dátovej schránky: btbgz5b

Všetky spoločnosti so sídlom:
Masarykova 1230
373 41  Hluboká nad Vltavou
Česká republika

Tieto obchodné podmienky platia pre nových zákazníkov od 1. apríla 2021. Pre existujúcich zákazníkov od 1. júna 2021.

Môžete si pozrieť pôvodné obchodné podmienky platné do 31. marca 2021.