Pravidla a podmínky pro gTLD

Pravidla a podmienky registrácie doménových mien gTLD

Pravidla a podmienky registrácie gTLD

Zásady ICANN, ktoré rešpektujeme

Pravidla predlžovanie domén

vychádzajúce z ustanovení uvedených v Expired Registration Recovery Policy

Pred vypršaním platnosti doménového mena zašle Prevádzkovateľ (WEDOS Internet, a.s.) Zákazníkovi (Držiteľovi doménového mena) minimálne 3 upozornenie na uplynutie platnosti doménového mena:

 1. upozornenie – 30 dní pred expiráciou spolu so zaslanou výzvou k platbe na predĺženie podľa platného cenníka domén Prevádzkovateľa.
 2. upozornenie – 7 dní pred expiráciou.
 3. upozornenie – 5 dní po expirácii doménového mena spolu s pokynmi pre platbu

Ak sa Vám doménové meno nepodarilo predĺžiť včas, berte na vedomie, že prevádzkovateľ dodržiava nasledujúce zásady:

 • 8 dní po vypršaní platnosti domény je doménové meno vyradené z DNS, ale je stále možné ho predĺžiť.
 • 30 dní po vypršaní platnosti domény je doménové meno vymazané, ale je možné ho obnoviť za špeciálny obnovovací poplatok.
 • 60 dní po vypršaní platnosti domény je doménové meno zrušené a nie je ho možné ani obnoviť.
 • 65 dní po uplynutí platnosti je doménové meno v náhodnú dobu uvoľnené registrem pre novú registráciu.

Obnovou domény je myslené uhradenie obnovovacieho poplatku, podľa platného cenníka : https://www.wedos.sk/domeny/priplatkove-sluzby

Tieto pravidlá platia len pre domény, kde je Prevádzkovateľ priamym doménovým registrátorom a registrácia nie sú sprostredkované iným registrátorom.

Zásady pre príjem, spracovanie a sledovanie sporov

Vytvorenie tiketov pre riešenie sporov doménových mien gTLD dá cez: Kontaktný formulár na doménové oddelení: domains@wedos.com Telefónne číslo pre nahlásenie sporu: +380 999 333 Zásady:
 1. WEDOS Internet, a.s. prijíma iba emailovou korešpondenciu alebo telefón týkajúce sa riešenia sporov doménového mena a to iba z platného a spoľahlivého zdroja podľa vlastného uváženia.
 2. Nahlásený spor vyhodnotí členovia doménového oddelenia a podľa vlastného uváženia rozhodnú, či sú potrebné ďalšie kroky.
 3. Doménové oddelenie začne proces riešenia sporov a následne bude koordinovať všetku komunikácie.
 4. V prípade potreby bude doménové oddelenia kontaktovať majiteľa domény pre dodanie dodatočných informácií.
 5. Doménové oddelenie bude naďalej sledovať držiteľa doménového mena, či bol nahlásený spor vyriešený.
 6. WEDOS internet, a.s. bude plne spolupracovať s registrom (alebo iným oprávneným subjektom) v prípade potreby pozastaviť alebo zrušiť doménové meno.
 7.  Akonáhle bude nahlásený spor vyriešený, doménové oddelenie zašle informáciu všetkým zainteresovaným stranám. Navyše všetka komunikácia ohľadom nahláseného sporu bude uchovávaná najmenej 2 roky v súlade s oddielom 3.18.3 ICANN RAA z roku 2013.