Technický dohľad 24/7

Všetky naše technológie, infraštruktúra a služby sú aktuálne monitorované a všetky problémy sú okamžite hlásené technikom.

Pre monitoring serverov, služieb a ďalších prvkov využívame monitorovací systém vlastnej výroby. Dle závažnosti situácie nás informujeme prostredníctvom e-mailu, varovaním na monitore, správou cez Instant Messaging či SMS. Tento monitoring je aktívny a technika môže okamžite okamžite alebo priamo na mieste zasiahnuť.

Do budúcnosti na našich stránkach zverejňovanie výstupov z nášho monitoringu a štatistiky dátových prenosov a vyťažení jednotlivých služieb.