Skúšobná doba a vrátenie peňazí

webhostingu, služby WEDOS DiskVPS SSD a VPS ON je možné do 7 dní od zriadenia odstúpiť s vrátením celého poplatku z ľubovoľného dôvodu. Z určitých dôvodov tiež do 180 dní (platí aj pre dedikované servery).

Skúšobná doba 7 dní

Webhosting, WEDOS Disk a VPS je možné vypovedať do 7 dní od zriadenia z ľubovoľného dôvodu a s vrátením celého zaplateného poplatku. Výpoveď je nutné poslať autorizovane (po prihlásení) cez kontaktný formulár a podrobne opísať dôvody výpovede. Tieto pripomienky a dôvody využijeme k zlepšovaniu našich služieb.

Skúšobná doba 7 dní sa nevzťahuje na dedikované servery.

Vrátenie peňazí do 180 dní

Umožňujeme vypovedanie webhostingu, služby WEDOS Disk, VPS či dedikovaného servera (v prípade ročnej platby) do 180 dní od jeho zriadenia s vrátením pomernej časti peňazí, ale iba z nasledujúcich 2 dôvodov: 1. preukázateľne nedostatočný výkon serverov prevádzkovateľa 2. preukázanej opakované výpadky serverov, ktoré boli spôsobené poruchou na strane prevádzkovateľa

Iné dôvody akceptované nie sú (napr. nevyhovujúce parametre webhostingu či jeho konfigurácie, chýbajúce funkcie pod.).

Prechod na inú službu

Pri prechode z webhostingu na virtuálny server či dedikovaný server (z dôvodu nevyhovujúcich parametrov zdieľaného hostingu) je možné webhosting vypovedať a pomerná platba za nevyužité obdobie webhostingu bude prevedená.