Vyberte si DARČEK

Kúpte si nový webhosting NoLimitWebSitevirtuálny serverdedikovaný serverWMSWEDOS CloudWEDOS CD alebo WEDOS Disk a vyberte si darček.

1 OBJEDNÁVKA = 1 DARČEK. Nie je to žiadna súťaž, žiadne losovanie, ale darček získava každý.

WEDOS zimná čiapka

Pokiaľ si u nás objednáte webhosting NoLimitWebSitevirtuálny serverdedikovaný serverWMSWEDOS CloudWEDOS CD alebo WEDOS Disk a v prvom kroku objednávky zvolíte darček – zimná čiapka WEDOS, zašleme vám ju do 30 dní od zaplatenia objednávky na uvedenú adresu.

Podmínky dárku - Zimná čiapka WEDOS

WEDOS tričko

Pokiaľ si u nás objednáte webhosting NoLimitWebSitevirtuálny serverdedikovaný serverWMSWEDOS CloudWEDOS CD alebo WEDOS Disk a v prvom kroku objednávky zvolíte darček – pánske tričko WEDOS (polokošeľa) alebo dámske tričko WEDOS PUNKzašleme vám jej do 30 dní od zaplatenia objednávky na uvedenú adresu.

Podmienky darčeka - Tričko WEDOS

Pravidlá akcie

 1. Úvodní ustanovení
  Tato pravidla závazně upravují podmínky a průběh akce, která je určena zákazníkům provozovatele.
 2. Provozovatel akce
  Provozovatelem akce je obchodní společnost WEDOS Internet, a.s. se sídlem Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou, 373 41, IČ: 28115708.
 3. Účastníci akce
  Účastníkem akce se automaticky stává každá fyzická nebo právnická osoba, s trvalým pobytem na území České republiky a Slovenské republiky, která jako zákazník provozovatele v době trvání akce řádně zaplatí objednané služby provozovatele, které jsou součástí akce (webhosting NoLimit, webhosting NoLimit Extra, VPS ON, VPS SSD, dedikované servery, WEDOS Disk). Z akce jsou předem vyloučeny osoby, které jsou ve vztahu k provozovateli v pracovním či jiném obdobném poměru a příbuzní těchto osob.
 4. Termín a místo konání akce
  I. Akcia platí od 3. 12. 2019 do odvolania
 5. Odměna
  Odměnu si každý zákazník vybere v průběhu objednávky a to z následujících možností:
  – doména zdarma k webhostingu NoLimit, tj. zvolí si novou doménu z naší nabídky (.ONLINE, .SITE, .WEBSITE, .STORE, .FUN, .TECH, .SPACE)a my zaregistrujeme tuto doménu zdarma na 1 rok.
  – pánské tričko (polokošile) WEDOS – zasielame iba do ČR a SR
  – dámské tričko (WEDOS PUNK) – zasielame iba do ČR a SR
 6. Průběh akce a předání odměny
  Akce se účastní každý účastník splňující stanovené podmínky. Dárek získají všichni účastníci, kteří v období trvání akce řádně zaplatí za služby nebo produkty objednané u provozovatele, které jsou zahrnuté do akce (viz bod 3). V objednávce si účastník vyplní doručovací adresu (případně e-mailovou adresu) na kterou mu má být dárek zaslán. 
 7. Provozovatel neodpovídá za správnost údajů v registraci účastníka. Nebudou-li údaje uvedené účastníkem v registraci pravdivé, správné či aktuální a/nebo nebude možné doručení z příčin, které nejsou na straně provozovatele (např. nefunkční nebo plná e-mailová schránka, nevyzvednutí zásilky) a z tohoto důvodu se nepodaří účastníkovi doručit odměnu, nenese za to provozovatel odpovědnost. V takovém případě odměna zůstává ve vlastnictví provozovatele a nebude účastníkovi předána.Provozovatel akce si vyhrazuje právo jednostranně měnit nebo upravit pravidla akce, zkrátit nebo prodloužit dobu jejího trvání nebo akci zrušit a to kdykoliv, bez udání důvodů a bez náhrady. Takové změny nemají vliv na již objednané služby a tím získané odměny, které budou účastníkům předány podle pravidel platných v době jejich objednávky. Změny v akci jsou účinné ode dne jejich zpřístupnění na webových stránkách provozovatele.Provozovatel je oprávněn kontrolovat dodržování podmínek akce účastníky. Veškeré záležitosti, stížnosti a případné spory spojené se akcí posuzuje a s konečnou platností řeší provozovatel.Provozovatel je oprávněn vyřadit z akce účastníka, který porušil její pravidla nebo nesplnil podmínky pro přiznání odměny. V takovém případě nebude účastníkovi odměna předána.Provozovatel není odpovědný za plnění třetích osob dodané účastníkům. Záruční a další podmínky vztahující se k odměnám se řídí podmínkami jejich dodavatelů a obecně závaznými právními předpisy České republiky. Nároky z vad odměn musí účastník uplatňovat u jejich dodavatele, kterému přísluší vyřizování reklamací. Dále není odpovědný za nedostatky či prodlení při přepravě odměny k účastníkovi, kterou zajišťuje Česká pošta nebo jiný přepravce.
 8. Osobní údaje
  Provozovatel akce těmito pravidly informuje účastníky, že osobní údaje v rozsahu jména, příjmení a kontaktních údajů (zj. adresa, telefonní číslo, e-mail) budou spravovány a zpracovány provozovatelem v elektronické formě pro účely této akce v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastí v akci je účastníkem dán souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů, přičemž tyto údaje poskytuje provozovateli dobrovolně, bezplatně a na dobu neurčitou.Účastník má právo na přístup k osobním údajům, které poskytl provozovateli při registraci, a k jejich opravě, stejně jako další práva stanovená v § 11, 12 a 21 zákona č. 121/2000 Sb., zejména na blokování, provádění oprav, doplňování nebo likvidaci osobních údajů a případně i na satisfakci, dojde-li při zpracování osobních údajů k rozporu s ochranou soukromí nebo osobního života účastníka. Účastník má rovněž právo svůj souhlas se zpracováním údajů písemně odvolat na adrese sídla provozovatele, čímž bude vyloučen z další účasti na akci. Jestliže mu již byla přiznána odměna, která mu do doby odvolání souhlasu ještě nebyla doručena nebo předána, ztrácí na ni nárok.
Prevádzkovateľ - WEDOS Internet, a.s., si vyhradzuje právo zmeniť podmienky akcie, prípadne akciu kedykoľvek ukončiť. O zmenách alebo ukončenie bude informovať na tejto stránke s príslušným zvýraznením podstatných informácií.