Neobmedzený priestor pri webhostingu

Priestor na umiestnenie súborov pri webhostingu skutočne nijako neobmedzujeme, nie je nastavený žiadny limit. Zákazníci si teda môžu nahrať ľubovoľné množstvo súborov. Nie je však možné si k nám nahrávať úplne čokoľvek.

Webhosting je možné využiť iba pre súbory, ktoré

 • slúžia na prezentáciu na webe alebo zaisťujú prevádzku tejto prezentácie
 • sú určené verejnosti (prípadne obmedzenej skupine pod heslom) a vedie na ne z príslušného webu odkaz
 • sú dielom zákazníka alebo k nim má zákazník písomný súhlas so zverejnením od ich autora (majiteľa autorských práv)
 • nie sú v rozpore s článkom „Vylúčenie z prevádzky“ našich zmluvných podmienok (viď. ďalej)

Webhosting neslúži pre

 • zálohovanie
 • archív súkromných dokumentov, videí a ďalších dát
 • programy alebo dáta, ktoré nie sú určené na zverejnenie a neslúži na prezentovanie v rámci tohto webhostingu
 • ukladanie a distribúciu obrázkov (alebo iných druhov súborov), ktoré neslúžia primárne k prezentovanie v rámci tohto webhostingu, ale pre iné weby (napríklad slúži ako CDN pre iné weby), pričom prístup z iných URL adries (ako konkrétny webhosting) môže byť poskytovateľom obmedzený
 • ukladanie a / alebo zverejňovanie cudzích dokumentov, videí, cudzích fotografií, cudzieho softvér a ďalších dát, ku ktorým nemá zákazník písomný súhlas od ich autora (majiteľa autorských práv)
Ak hľadáte priestor pre zálohovanie či archivovanie, využite našu službu WEDOS Disk – základný variant ponúkame k webhostingu, VPS a dedikovaným serverom zdarma.

Zakázané aktivity

Na našich serveroch je zakázané prevádzkovať webhosting, ukladať dáta či vykonávať aktivity, ktoré aspoň čiastočne spadajú do niektorej z nasledujúcich kategórií:
 • je to v rozpore s právnym poriadkom Českej republiky alebo platnými medzinárodnými dohovormi
 • je to v rozpore s dobrými mravmi
 • porušovanie autorských, patentových, priemyselných alebo iných práv
 • rozosielanie nevyžiadaných správ (spam)
 • priame či nepriame poškodzovanie akýchkoľvek práv tretích osôb
 • preťažovanie infraštruktúry alebo technických či softvérových prostriedkov Prevádzkovateľa či iných strán
 • ohrozovanie súkromia alebo bezpečnosti iných systémov či osôb

Porušenie pravidiel

V praxi to funguje tak, že pojmeme ak je podozrenie z porušovania týchto pravidiel, sme oprávnení si od zákazníka vyžiadať vysvetlenie pôvodu a účelu súborov, uložených na jeho webhostingu, príp. si vyžiadať písomný súhlas autora súborov s ich zverejnením na danom webhostingu.

Ak zákazník na našu opakovanú výzvu vysvetlenie či písomné potvrdenie nedodá, sme oprávnení tieto dáta z webhostingu zmazať.

Ale nemusíte sa nás báť. Ak to sú vaše dáta, vaše obrázky, vaše videá a ich umiestnením pravidlá neporušujete, tak si ich skutočne môžete na našom webhostingu umiestniť ľubovoľné množstvo.

Podrobnosti nájdete v zmluvných podmienkach.

Doprajte si vysoký výkon, stabilitu a kvalitu! Ideálne pre WordPress, Joomla, e-shopy ...

HPE Moonshot

Služba je prevádzkovaná na značkových serveroch HPE Moonshot, ktoré sú spoločnosťou Hewlett Packard Enterprise vyvíjané špeciálne pre obrie cloudové riešenia.
45 výkonných serverov v jednom boxe o veľkosti 4 a 1/3U. Každý server s konektivitou 2 x 10 Gbps do redundantných switchov. Konektivita celého boxu až 8 x 40 = 320 Gbps! Celkovo až 450 serverov v jednom racku. Len a iba NVMe SSD disky.
/.test(e)&&(t=document.getElementById(e))&&(/^(?:a|select|input|button|textarea)$/i.test(t.tagName)||(t.tabIndex=-1),t.focus())},!1);