Porovnanie webhostingových tarifov
LowCost, NoLimit a NoLimit Extra

Extra NoLimit LowCost
Priestor na SSD disku neobmedzený neobmedzený 10 GB
Prenos dát neobmedzený neobmedzený neobmedzený
SSL certifikát zadarmo
HTTP/3 -
Inštalátor aplikácií (WordPress na 1 kliknutie) -
Aliasy 3
(je možné aktivovať neobmedzene aliasov)
3
(je možné aktivovať neobmedzene aliasov)
-
Priestor pre e-maily 10 GB
(je možné navýšiť až na 160 GB)
5 GB
(je možné navýšiť až na 155 GB)
5 GB
(je možné navýšiť až na 155 GB)
Počet e-mailových schránok neobmedzený neobmedzený neobmedzený
Priestor pre databázy 5 GB 2 GB 1 GB
Počet databáz neobmedzený neobmedzený neobmedzený
phpMyAdmin
PHP 8.x / 7.x / 5.x
PHP vlákien 30 25 7
PHP memory_limit 1024 MB 512 MB 256 MB
PHP upload_max_filesize 512 MB 256 MB 128 MB
PHP post_max_size 512 MB 256 MB 128 MB
PHP max_execution_time (max) 90 sec. (300 sec.) 90 sec. (300 sec.) 30 sec. (300 sec.)
PHP max odoslaných emailov/deň 500
(je možné navýšiť)
500
(je možné navýšiť)
50
Access logy zadarmo na 24 hodín (max. 1× za 30 dní)
(trvalá aktivácia so 7-dňovou históriou)
zadarmo na 24 hodín (max. 1× za 30 dní)
(trvalá aktivácia so 7-dňovou históriou)
zadarmo na 24 hodín (max. 1× za 30 dní)
(trvalá aktivácia so 7-dňovou históriou)
Error logy zadarmo na 24 hodín (max. 1× za 30 dní)
(trvalá aktivácia so 7-dňovou históriou)
zadarmo na 24 hodín (max. 1× za 30 dní)
(trvalá aktivácia so 7-dňovou históriou)
zadarmo na 24 hodín (max. 1× za 30 dní)
(trvalá aktivácia so 7-dňovou históriou)
CRON zadarmo 3 záznamy (max. 1× za hodinu)
(je možné aktivovať 10 záznamov (max. 1× za 5 minút))
zadarmo 3 záznamy (max. 1× za hodinu)
(je možné aktivovať 10 záznamov (max. 1× za 5 minút))
zadarmo 3 záznamy (max. 1× za hodinu)
(je možné aktivovať 10 záznamov (max. 1× za 5 minút))
WEDOS Disk pre vlastné zálohy 5 GB zadarmo 5 GB zadarmo 5 GB zadarmo
Obnova zo zálohy spoplatnené podľa cenníka spoplatnené podľa cenníka
Ochrana chytrá chytrá základná
Garancia dostupnosti 99,99 % 99,98 % 99,9 %
Cena 6,62 € / mesiac bez DPH
8,01 € / mesiac s DPH
3,33 € / mesiac bez DPH
4,03 € / mesiac s DPH
2,06 € / mesiac bez DPH
2,49 € / mesiac s DPH

Často kladené otázky k webhostingovým tarifám

Technické a všeobecné otázky

Pokaždé když je zavolána webová stránka, která je psaná v PHP, tak na její zpracování je vyčleněno jedno PHP vlákno. Toto PHP vlákno je obsazeno, dokud PHP skript neprovede všechny naprogramované úkony a nevrátí výsledek. Pak se uvolní. Běžné webové stránky dělané na míru a optimalizované potřebují PHP vlákno na desítky až stovky ms. Redakční systémy se spoustou rozšíření, bez optimalizace a cachování i jednotky vteřin. Jeden návštěvník většinou zabere 1 PHP vlákno, pokud jich u NoLimit máte 25, tak váš web v jeden okamžik může obsluhovat až 25 návštěvníků. Respektive v jeden okamžik pro ně generovat webovou stránku. Pokud v průměru zvládají vaše skripty vygenerovat webovou stránku za 250 ms. Tak za 1 vteřinu můžete obsloužit až 100 návštěvníků. Pokud by jich přišlo více, tak se jejich požadavky začnou řadit do fronty. Budou čekat až se vlákno uvolní. Tento příklad je značně zjednodušený. V reálném prostředí se používají technologie, které ulehčují serveru práci. Například výstupy webových stránek (vygenerovaných PHP vláken) se ukládají do cache (dočasné paměti) prohlížeče návštěvníka, proxy serveru anebo přímo na webový server. Takže PHP vlákno pro často používané stránky ani není potřeba, případně jen zvolí, který už předgenerovaný soubor se má použít.
Garancia dostupnosti je percentuálne vyjadrenie mesačnej dostupnosti, kde je zahrnutá rezerva spojená napríklad s nečakaným technickým problémom, ktorý vyžaduje zásah technika (napríklad reštart servera). Pri službe NoLimit Extra je to napríklad 99,99 %, čo zodpovedá nedostupnosti 4 minúty 22 sekúnd mesačne. Pokiaľ u nás dôjde k problému, ktorý poskytne určitú skupinu zákazníkov (napríklad na 1 fyzickom serveri), tak technici rozosielajú cez náš interný systém upozornenia zákazníkom, kde je tiež uvedený presný čas začiatku, konca problému a čo sa stalo. Tento e-mail obsahuje aj dĺžku problému. Na tento e-mail stačí odpovedať a uplatniť garanciu dostupnosti. Garancia dostupnosti sa u NoLimit Extra vzťahuje na všetky výpadky spôsobené našim softvérom, hardvérom, infraštruktúrou a infraštruktúrou dodávateľov našich služieb, ktoré vedú k úplnej nedostupnosti služby. Garancia dotupenosti u NoLimit a LowCost sa vzťahuje na výpadky spôsobené našim softvérom, hardvérom a našou infraštruktúrou, ktoré vedú k úplnej nedostupnosti služby. Garancia dostupnosti sa nevzťahuje na problémy spôsobené treťou stranou. Napríklad, ak skript na webhostingu používa API tretej strany a nedostupnosť tohto API spôsobí nefunkčnosť webu.
Áno, ide o jednu skupinu služieb, ktoré sa líšia parametrami. Pokiaľ budete prechádzať z lacnejšieho na drahší variant, tak Vám bude vystavená doplatková výzva na úhradu. Po jej uhradení dôjde navýšenie parametrov a pokiaľ je naviazaná na ďalšie služby (napríklad denné zálohovanie), tak tie budú aktívne od ďalšieho dňa. Pokiaľ budete prechádzať z drahšie na lacnejšie, tak to možno až od ďalšieho fakturačného obdobia. V zákazníckej administrácii si deaktivujete Extra a/alebo aktivujete LowCost a ďalšia výzva na úhradu už ho nebude obsahovať. Pokiaľ už výzva na úhradu existuje, tak sa stornuje a vystaví nová.
Každá služba bude chránená pomocou našej celosvetovej siete WEDOS Global. Podmienkou je používať naše DNS. Základná ochrana eliminuje známych útočníkov a pred podozrivú prevádzku postaví prekážku, ktorú zvládne prekonať len človek (captcha) alebo skutočný prehliadač (cookie, presmerovanie). Cieľom je eliminovať hlavne roboty (automatické skripty). Chytrá ochrana je prísnejšia a cielenejšia. Napríklad adresáre, kde sa nachádzajú súbory s administráciou, rozšíreniami atď. jednoducho tam kde vieme že nie je žiadny obsah určený pre návštevníkov ani pre roboty chráni silne a pustí tam len človeka. To výrazne eliminuje zneužitie novo objavených zraniteľností (Zero day exploit) aj znižuje záťaž na web, pretože tam nepustia žiadne roboty. Upozornenie: Domény, ktoré nebudú používať naše DNS nemôžeme chrániť. Pokiaľ u nich detekujeme útok, ktorý preťažuje službu a obmedzuje tak ostatných zákazníkov na rovnakom fyzickom serveri, tak bude služba presunutá na server, kde sú iba služby bez našich ochrán.
V tom prípade presne pre vás máme službu WMS (Webhosting Managed Server). Táto služba poskytuje vyhradený hardvérový výkon až do veľkosti celého fyzického servera. Sami si môžete nastaviť vybrané parametre webservera aj PHP. Pokiaľ ani to nestačí, tak môžete prepojiť 2 WMS. Na jednom pôjde webserver s PHP a na druhom databázy.

LowCost

Pri všetkých službách si robíme zálohy pre našu potrebu. Tieto zálohy slúžia napríklad pokiaľ by došlo k nevratnému poškodeniu dát na diskovom úložisku. Všetky zálohy sú z bezpečnostných dôvodov ukladané oddelene a pracuje sa s nimi ako celkom. Vieme tak obnoviť všetky webhostingy na fyzickom serveri k určitému dátumu, pre ktorý máme zálohu. Obnovu jednotlivých webov však neposkytujeme. Vlastné zálohy si môžete robiť na 5 GB WEDOS disk, ktorý je možné zriadiť k službe zadarmo. Redakčné systémy na to majú pluginy. Prípadne si môžete napísať vlastný PHP skript, ktorý budete volať cez CRON a ten bude vykonávať zálohovanie napríklad cez FTP. Pokiaľ by zákazník chcel z nich získať nejakú časť (napríklad svoj web), tak to musí urobiť vyškolený technik, ktorý má oprávnenie so zálohami zaobchádzať.
Služba LowCost je určená skúseným užívateľom, ktorí dokážu optimalizovať svoje skripty a vyriešiť všetky bežné problémy, ktoré môžu nastať. Bežnú zákaznícku podporu podľa našich skúseností a štatistík nepotrebujú. Všetko podstatné nájdu v našej vedomostnej báze. Ak tam niečo chýba, vždy môžu využiť náš komunitný web, kde zodpovedá ako podpora, tak aj technici a vývojári. Navyše je tu mnoho skúsených členov komunity, ktorí pomôžu aj so zložitejšími otázkami. Samozrejme k službám LowCost je poskytovaná technická podpora, ktorá rieši technické problémy, a obchodné oddelenie, kde riešime napríklad problémy s fakturáciou. Stačí nám napísať cez kontaktný formulár.
Pokiaľ s tým nie je spojený nejaký iný problém, ktorý by mohol obmedziť ďalších zákazníkov na rovnakom fyzickom serveri, ako je napríklad preťažovanie databázy nevhodnou štruktúrou, tak vám najskôr dorazí upozornenie e-mailom. Na tento e-mail môžete odpovedať a prípadne požiadať technika o potrebný čas na vyriešenie problému. Pokiaľ situácia nie je riešená v rádoch dní, alebo nedostaneme odpoveď, tak technici zasielajú ďalšiu výzvu na nápravu e-mailom, kde už je upozornenie, že hrozí vypnutie služby. Ak ani to nevedie k riešeniu situácie, tak je služba obmedzená alebo vypnutá.
U zákazníků LowCost předpokládáme, že si zvládnou stáhnout vhodný instalační balíček, nahrát jej přes FTP, zřídit databázi, správně projít instalací a vše nakonfigurovat. Většina z nich navíc může preferovat jinou verzi, než aktuálně máme.
Aliasy na vytvorenie viacerých webov nie sú úplne ideálnym riešením. Navyše vyžadujú, aby bola použitá naša špecifická adresárová štruktúra, ktorá vyžaduje často rad úprav .htaccess a niekedy aj skriptu samotných. Väčšina skúsených webmasterov je zvyknutá nahrávať všetko rovno do zložky /www/ čo umožňuje ako NoLimit tak aj LowCost. Z našich štatistík skúsení používatelia ani aliasy veľmi nevyužívali. Preto sme ich zo služby LowCost odstránili a tým mohli znížiť aj jej cenu.