Zálohovanie

Informácie k zálohovanie dát webhostingov a virtuálnych serverov

Zálohovanie u webhostingu NoLimit Extra

U tejto vyššej varianty webhostingu NoLimit Extra vykonávame denné zálohovanie obsahu webu, všetkých jeho databáz a tiež e-mailov. Zálohuje sa každú noc, k dispozícii sú zálohy spätne za 5 dní. Z tejto denné zálohy je obnova bezplatná, vykonávajú ju naši technici na základe žiadosti cez kontaktný formulár (je nutné sa prihlásiť).

Zálohovanie u webhostingu NoLimit a serverhostingu

U základné varianty webhostingu NoLimit (bez príplatkové služby Extra) a virtuálných serverov vykonávame týždenné zálohovanie, tj. 1x týždenne urobíme kópiu dát na zálohovací diskové pole.

Tieto zálohy však nie sú prístupné zákazníkom a nie sú určené pre bežné obnovovanie na žiadosť zákazníka. Slúži najmä pre nás pre prípad, že dôjde k havárii servera či diskového poľa a budeme nútení dáta obnovovať.

Dôrazne odporúčame, aby si zákazníci vykonávali sami zálohy svojich dát pre prípad, že si omylom niečo zmažú či pokazí.

Ak bude zákazník po nás požadovať obnovu zo zálohy, je to spoplatnené jednorazovú sumou  20,83 € bez DPH (25,20 € s DPH). Žiadosť je nutné zaslať autorizovane cez kontaktný formulár (je nutné sa prihlásiť) a súhlasiť s uvedeným poplatkom. Po vykonaní obnovy dát bude vystavená faktúra so splatnosťou 7 dní.

Obnovujeme z poslednej dostupnej zálohy, ktorá teda môže byť až 7 dní stará. Vek poslednej zálohy konkrétnych dát oznámime na vyžiadanie.

V prípade webhostingu skopírujeme obsah webu a / alebo databázy na webhosting, a tak ich bude mať zákazník prístupný cez FTP.

virtuálnych serverov zálohované súbory, ale uložíme celý obraz virtuálneho disku. Pri obnove ho pripojíme ako ďalší disk k virtuálnemu serveru a zákazník si ho môže pripojiť a dáta skopírovať.

dedikovaných serverov nevykonávame zálohovanie žiadne.